Dwunaste Rytro za nami

    Tegoroczna, dwunasta już Konferencja Automatyków Rytro 2008, odbyła się w drugiej połowie maja. Impreza, która już na stałe wpisała się do kalendarza wydarzeń branżowych, sprzyja nawiązywaniu nowych kontaktów oraz integracji środowiska. Umożliwia również zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami branżowymi.

    Pierwszy dzień konferencji wypełniły referaty przedstawicieli nauki oraz prezentacje firm, od wielu już lat zaangażowanych w sponsorowanie wydarzenia. Rytro otworzył Andrzej Turak, wiceprezes zarządu Skamer. Po nim głos zabrali profesorowie: Leszek Trybus z Politechniki Rzeszowskiej, Jan Maciej Kościelny z Politechniki Warszawskiej oraz pełniący obowiązki honorowego patrona konferencji prof. Ryszard Tadeusiewicz z krakowskiej AGH. Ten ostatni omówił ciekawą kwestię sterowania urządzeń za pomocą komend głosowych. Referaty pozostałych dwóch profesorów: Tadeusza Skubisa z Politechniki Śląskiej i Wiesława Wajsa z AGH w Krakowie, wplecione zostały pomiędzy prezentacje firmowe pierwszego i drugiego dnia konferencji. Na szczególną uwagę zasługuje wystąpienie prof. Skubisa, który przedstawił nowatorską technikę przetwarzania zmian rezystancji na sygnał cyfrowy, bez konieczności stosowania przetworników A/C.
    Prezentacje firmowe pierwszego dnia konferencji miały na celu przede wszystkim przybliżenie uczestnikom oferty każdej z firm, ze szczególnym uwzględnieniem nowości i urządzeń dedykowanych do zastosowań w wymagających aplikacjach. W jednej z prezentacji dominującym tematem była technologia komunikacji bezprzewodowej Emerson Process Management, która otrzymała nagrodę specjalną redakcji Control Engineering Polska w konkursie Produkt Roku 2007. Przedstawiciele firmy informowali o wciąż poszerzającej się ofercie urządzeń korzystających z tej właśnie technologii komunikacji.
    Prezentacje firmowe zaplanowane na drugi dzień konferencji, podzielono na dwie sekcje tematyczne, dotyczące odpowiednio aparatury kontrolno-pomiarowej i rozwiązań sieciowych oraz energetyki i sterowania napędami. W prezentacjach tych przedstawiciele firm branżowych przedstawili wybrane rozwiązania i produkty ze swojej oferty, omawiając szczegółowo ich zalety i możliwości funkcjonalne. Co istotne, tu również pojawiły się informacje o pierwszych wdrożeniach systemów komunikacji bezprzewodowej w aplikacjach przemysłowych. Przez cały czas trwania imprezy otwarte były stoiska, przy których czekali na uczestników specjaliści z firm sponsorujących wydarzenie. W tym roku wzięło w nim udział ponad 200 osób reprezentujących środowisko naukowe, różne gałęzie przemysłu oraz firmy działające w branży automatyki przemysłowej i pomiarów.