Ogólnopolski cykl seminariów Schneider Electric

    Schneider Electric, obchodzący 15-lecie działalności w Polsce, promuje produkty z zakresu automatyki przemysłowej podczas cyklu seminariów w największych miastach Polski. W krakowskim spotkaniu, które odbyło się w połowie maja, wzięło udział około 60 przedstawicieli firm z branży.

    Na uczestników czekał zestaw stanowisk podzielonych na osiem sekcji, na których zamontowano działające przykładowe aplikacje o różnym stopniu zaawansowania funkcjonalnego, a tym samym przeznaczone do zastosowania w różnych aplikacjach. Program seminarium podzielono na dwie części. W pierwszej przedstawiciele Schneidera zapoznali uczestników z podstawowymi zasadami działania aplikacji. Organizatorzy nie ograniczyli się do niezwykle modnych i chwytliwych w ostatnim czasie zaawansowanych aplikacji systemowych, które bazują na rozwiązaniach sieciowych. Pokazali również prostsze układy automatyki dla niewymagających aplikacji, wykorzystujące na przykład przekaźniki programowalne. W kilku aplikacjach regulacji prędkości napędów oraz pozycjonowania wałów w serwomechanizmach zastosowano rozwiązania bazujące na dedykowanym protokole CANOpen. W przypadku bardziej wymagających i rozbudowanych aplikacji (akwizycja danych, wizualizacja itp.) w połączeniu ze standardem Ethernetu przemysłowego. Oczywiście nie mogło zabraknąć aplikacji typowych systemów rozproszonych do obsługi komunikacji pomiędzy modułami znacznie oddalonymi od siebie oraz tzw. wyspami lokalnymi We/Wy. Nie zapomniano też o coraz częściej pojawiających się w sieciach przemysłowych różnych modułach bezpieczeństwa i dedykowanych do współpracy z nimi elementach automatyki z różnymi stopniami nienaruszalności bezpieczeństwa SIL. Pojawił się również panel poświęcony redundancji układów automatyki dla zapewnienia bezprzerwowego funkcjonowania systemu sterowania w przypadku awarii sterownika itp. Ciekawą aplikacją była też sekcja obsługi kilku napędów z kartami sterowników PLC, instalowanymi jako dodatkowy moduł napędu, które pozwalają na zwiększenie jego funkcjonalności i możliwości komunikacyjnych.
    W drugiej części seminarium przedstawiciele działów specjalistycznych i technologicznych producenta bardziej szczegółowo omówili poszczególne urządzenia, moduły i standardy wymiany informacji, wykorzystane przy budowie oraz integracji poszczególnych sekcji aplikacyjnych na panelach. Każdy z uczestników mógł dokładnie poznać ich funkcjonalność i zasady programowania z wykorzystaniem dedykowanych pakietów programowych oraz obejrzeć proponowane rozwiązania w zakresie akwizycji, analiz i wizualizacji danych z urządzeń systemowych. Terminy i lokalizacje kolejnych seminariów można znaleźć pod adresem: www.inwencja-automatyka.pl.
    Andrzej Ożadowicz