Decyzja o zastosowaniu sterowania

W pierwszym kwartale 2005 roku przemysł utrzymał swoją mocną pozycję. Według Instytutu ds. Zarządzania Zaopatrzeniem indeks menedżera ds. zakupów wyniósł w styczniu br. 56,4%, co wskazuje, że produkcja w USA rośnie już 20-ty. miesiąc z rzędu; nie tylko zresztą w Stanach Zjednoczonych, ale wzrost gospodarczy można zaobserwować na całym świecie.
Jesteśmy świadomi, że potencjał produkcyjny w Azji oraz na Środkowym Wschodzie powiększa się. Wiemy również,  w jaki sposób wpływa to bezpośrednio na konkurencyjność gospodarki USA oraz na amerykański deficyt handlowy. Pytanie brzmi: Co możemy z tym zrobić?
Dlatego coraz większa liczba producentów rozważa zastosowanie zaawansowanego sterowania procesami (Advanced Process Control ? APC) ? technologii programowej opartej na sterowniku APC. APC jest technologią, która posługuje się modelami procesów do automatyzacji nastawów pętli PID w zakładzie oraz do precyzyjnego nadzorowania specyfikacji produktów na poziomie sterowania nadrzędnego, w celu zapewnienia maksymalnej wydajności firmy. 
Randy Wagler, pracujący dla Honeywell menedżer ds. produktów Profit Suite ? zestawu służącego do optymalizacji ? stwierdza, że: ? Wzrasta zastosowanie rozwiązań APC na całym świecie. Nie ma wątpliwości, że APC pozwala zakładom na większą elastyczność oraz generowanie produktów po niższych kosztach. Wielozmienna natura APC wybiera najlepszy zestaw manipulowanych zmiennych do zmniejszania ograniczeń. 
Jak twierdzi Matt Tormollen, wiceprezes oraz główny dyrektor ds. marketingu w firmie Pavilion Technologies, będącej dostawcą APC: ? Udowodniono, że APC poprawia jednostajność otrzymywanych wyników o 50-75%, redukuje czas przejścia pomiędzy produktami o 30-50% oraz zwiększa wydajność o 2-8%. APC to sposób na obniżenie kosztów i utrzymanie konkurencyjności poprzez redukcję makulatury i zmienności, co stanowi krytyczne czynniki dla producentów działających na rynkach produktów złożonych, takich jak: przemysł chemiczny, przemysł ropy naftowej i gazu; gdzie APC pomaga producentom utrzymać specyfikacje oraz klasy jakości poprzez automatyzację sterowania procesami ciągłymi.
 
Przejście z jednej klasy produktów na inną, co jest typowe dla przemysłu procesów ciągłych, może prowadzić do zastosowania materiałów, których jakość znajduje się poza specyfikacją. Taki materiał można zmieszać z produktami, które nadają się do sprzedania, ale wykonanych z niego produktów nie można oferować po cenach wyższej klasy. 
Tormollen mówi: ? Skrócenie czasu przejścia pomiędzy produktami oraz zredukowanie ilości materiałów niemieszczących się w ramach specyfikacji, w celu uzyskania pożądanych wyników i zapewnienia najwyższego pułapu cenowego jest tym, do czego dążymy: do produkowania tego, na co w danej chwili jest najwyższy popyt. 
Zdolność APC do zamieniania procesów technicznych w zysk prowadzi do kolejnego etapu technologicznej ewolucji: połączenia z biznesowymi systemami produkcji. Na przykład firma Pavilion Technology zaprojektowała swój najnowszy produkt przy użyciu oprogramowania opartego na Java ? J2EE (Java-based software) dla zapewnienia transferu danych z systemów MES lub ERP.
Nie ma złotego środka, który pozwoliłby na rozwiązanie problemów utrzymania konkurencyjności amerykańskiej produkcji, jednak przemysł przetwórczy powinien poważnie rozważyć zastosowanie APC jako rozwiązania pomagającego wyrównać szanse.

David Greenfield, dyrektor redakcji CE dgreenfield@reedbusiness.com