Datalogic dostawcą Siemens Industrial Solutions and Services

Warszawa, 14 marca 2007 r.: Datalogic podpisała ramową umowę z firmą Siemens Industrial Solutions and Services na globalne dostawy produktów i rozwiązań gromadzenia danych.

Datalogic, wiodący europejski oraz jeden z największych na świecie, producent czytników kodów kreskowych i przemysłowych komputerów przenośnych podpisał umowę na globalne dostawy produktów identyfikacji automatycznej z firmą Siemens Industrial Solutions and Services (I&S). Siemens I&S jestintegratorem systemów i rozwiązań dla przemysłu oraz globalnym dostawcą usług dla zakładów przemysłowych i projektów biznesowych.

W ramach umowy Datalogic dostarczać będzie rozwiązania w dziedzinie identyfikacji automatycznej, która obejmuje: systemy skanowania bez nadzoru, czytniki ręczne oraz komputery przenośne. Datalogic jest wyłącznym dostawcą wszystkich tych trzech grup produktów dla Siemens I&S. Produkty Datalogic wykorzystywane będą szczególnie w systemach identyfikacji bagażu na lotniskach oraz w zautomatyzowanych procesach pocztowych przy skanowaniu korespondencji i paczek.

Obecnie wartość sprzedaży firmy Datalogic do firm działających w ramach grupy Siemens wynosi 1,5 miliona euro rocznie. W pierwszym roku po podpisaniu ramowej umowy o dostawach Siemens I&S prognozuje 50% wzrost w tej sferze swojej działalności.