Dassault Syst?mes udostępnia użytkownikom platformy 3DEXPERIENCE nowe możliwości w zakresie współdzielenia danych

Firma Dassault Syst?mes ogłosiła wprowadzenie usprawnień w zakresie współdzielenia danych (ang. collaborative data science) na platformie 3DEXPERIENCE. Klienci Dassault Syst?mes będą mogli czerpać ze swoich zasobów danych przez nowe doświadczenia wirtualnych bliźniaków, w ramach których wiedza wydobywana z nieustrukturyzowanych danych tekstowych przekształcana jest w przydatne treści i spostrzeżenia. Jest to możliwe po przejęciu francuskiej prywatnej firmy Proxem, specjalizującej się w dziedzinie oprogramowania i usług przetwarzania semantycznego z zastosowaniem sztucznej inteligencji oraz dostarczającej rozwiązania do analizowania doświadczeń użytkowników.

Połączenie sztucznej inteligencji z funkcjonalnościami do modelowania i do przeprowadzania symulacji umożliwi użytkownikom platformy 3DEXPERIENCE z różnych branż zastosowanie własnych danych oraz poprawienie ich jakości. Użytkownicy będą mogli automatyzować interpretację wiedzy zawartej w wymaganiach, regulacjach, wiadomościach od klientów oraz informacjach zwrotnych na temat jakości, umowach, a także w publikacjach naukowych, sprawozdaniach badawczych czy wynikach badań klinicznych, a następnie przekształcać tę wiedzę w kompletne doświadczenie wirtualnego bliźniaka. Daje to niespotykane wcześniej możliwości współdziałania, sprzyjające innowacjom, a jednocześnie ułatwiające planowanie i realizację zadań w całym przedsiębiorstwie. Pozwoli to również na oferowanie nowych usług przez Dassault Syst?mes, takich jak pomoc przy opracowywaniu wymagań czy tworzeniu leków.

Aby sztuczna inteligencja mogła być skalowalna i dawała powtarzalne wyniki, wymaga silnego i stabilnego modelu reprezentacji – powiedział Florence Hu-Aubigny, Wiceprezes Wykonawczy ds. Badań i Rozwoju w Dassault Syst?mes. – Wysokie kompetencje Proxem w zakresie semantycznej interpretacji danych z zastosowaniem sztucznej inteligencji oraz w dziedzinie automatyzacji stwarzają nowe szanse dla użytkowników platformy 3DEXPERIENCE. Rozwiązania te ułatwiają bliskie kontakty z klientami, pacjentami i obywatelami poprzez uzyskiwanie wglądu w ich doświadczenia i oczekiwania, a także wzmacniają pozycję innowatorów biznesowych, dzięki zebranej kontekstowej wiedzy. Doświadczenia wirtualnych bliźniaków na platformie 3DEXPERIENCE przenoszą sztuczną inteligencję na wyższy poziom, ukazując możliwości w dziedzinie zarządzania informacją do zastosowania w nowych obszarach. Firmy mogą doskonalić projektowanie produktów i podnosić ich jakość, aby stawać się bardziej konkurencyjnymi ? twierdzi Hu-Aubigny.

Dassault Syst?mes zintegrowało główne oprogramowanie firmy Proxem, tj. Proxem Studio, z platformą 3DEXPERIENCE, aby móc uzupełnić funkcjonalności aplikacji do zarządzania informacjami NETVIBES EXALEAD. Usprawnia to działanie zbioru dostępnych modeli opartych na sztucznej inteligencji, jednocześnie przekształcając wszystkie publiczne i powszechne treści w tzw. graf wiedzy (ang. knowledge graph) do wielokrotnego wykorzystywania w branży. Proxem Studio łączy techniki oparte o reguły, NLP oraz uczenie maszynowe, aby lepiej zrozumieć sieci dystrybucji, oczekiwania klientów, tendencje rynkowe i inne aspekty biznesu.

Osiemdziesiąt procent wszystkich informacji ma postać nieustrukturyzowaną, nieprzydatną i zamkniętą w tekście. Wraz z Dassault Syst?mes stworzymy wieloaspektowy graf wiedzy dla branży – powiedział François-Régis Chaumartin, założyciel Proxem.


Dassault Syst?mes