Główne trendy w kamerach, czujnikach, systemach wizyjnych

Na przestrzeni ostatnich lat kontrola wizyjna stała się dużo bardziej zautomatyzowana i dokładna, rozwijając się w myśl założeń Przemysłu 4.0. Obecne rozwiązania pozwalają na śledzenie nawet drobnych odstępstw od normy na linii produkcyjnej lub wykrywanie błędów, z których producenci do tej pory nie zdawali sobie sprawy. Dzięki możliwości rejestrowania danych z poszczególnych punktów kontroli i łączenia ich z innymi potrzebnymi informacji, powstaje pełen obraz procesu produkcyjnego i jakości danego produktu, a nawet całej linii produkcyjnej. Nowoczesne technologie, w tym sztuczna inteligencja i algorytmy głębokiego uczenia (ang. deep learning), zapewniają jeszcze bardziej precyzyjne i efektywne funkcjonowanie linii produkcyjnych oraz minimalizują ryzyko przestojów.

Automatyzacja i dążenie do osiągnięcia założeń Przemysłu 4.0. to cechy charakterystyczne również dla rozwoju rozwiązań z obszaru kontroli wizyjnej. Współcześnie stosowane kamery dają możliwość konfiguracji na potrzeby monitorowania różnych aspektów produkowanych towarów, co umożliwia, m.in.  wykrywanie niedoskonałości czy sprawdzanie etykiet pod kątem błędów w druku. Systemy pozwalają na bieżąco monitorować produkcję, a po przetworzeniu i analizie danych porównują wyniki z oczekiwaniami. W przypadku zarejestrowania jakichkolwiek uchybień, natychmiast wdrażane są wcześniej zaprogramowane działania, co znacząco wpływa na zminimalizowanie przestojów na linii produkcyjnej. Takie decyzje są podejmowane przez system samodzielnie, ale jednocześnie informacja o zdarzeniu zostaje przesyłana do operatora, na wypadek gdyby były potrzebne dodatkowe działania. Ten proces pozwala na poprawę efektywności linii, umożliwiając szybkie i dokładne wykonywanie zadań.

Branża spożywcza i farmaceutyczna pod kontrolą

Ze względu na bezpieczeństwo konsumentów, niezwykle istotne jest dokładne śledzenie i kontrola artykułów spożywczych i farmaceutyków. W tych branżach zapotrzebowanie na rozwiązania w zakresie identyfikowalności rośnie ze względu na rynkowe trendy związane z bezpieczeństwem produktów żywnościowych, walką z podrabianymi towarami czy coraz większą świadomością klientów na temat pochodzenia produktów. W tych dwóch branżach bardzo istotna jest również kontrola jakości opakowań, gdyż o wycofaniu dobrego towaru może zdecydować np. nieczytelny kod kreskowy czy niepoprawna data ważności.

W kontekście pojawiających się na rynku nowych regulacji, które wyraźne oznaczenia na produktach traktują priorytetowo, tym istotniejsze są precyzyjne i niezawodne rozwiązania w obszarze kontroli wizyjnej. Rządy starające się chronić swoich obywateli, wprowadzają coraz większe ograniczenia dotyczące oznakowania opakowań ? zwłaszcza we wspomnianych wcześniej branżach. Dla przemysłu oznacza to konieczność spełniania wyższych standardów kontroli, dlatego rynek poszukuje łatwych do wdrożenia rozwiązań. Sprawdzanie i weryfikacja procesów w linii produkcyjnej pojawiają się w coraz większej liczbie aplikacji, coraz ważniejsza staje się również obsługa danych na wyższym poziomie.

Precyzja sztucznej inteligencji

Podobnie jak w całym przemyśle, tak w systemach wizyjnych, wzrasta zastosowanie najnowszych technologii. Jednym z głównych trendów jest wykorzystywanie sztucznej inteligencji i algorytmów głębokiego uczenia (ang. deep learning). Inspekcja i kontrola wizyjna stają się nie tylko coraz bardziej zautomatyzowana, lecz także dokładniejsze. Algorytmy, które na podstawie analizy zdjęć produktów wykrywają wzory odpowiednie dla danego towaru, pozwalają np. na sprawdzanie i wykrywanie nierówno ukształtowanych wyrobów piekarniczych czy błędów, z których wcześniej producenci nie zdawali sobie sprawy. Możliwe jest także łączenie danych śledzenia z poszczególnych punktów kontroli z innymi potrzebnymi informacjami.

Omron kamery MicroHAWK

Niezawodna weryfikacja kodów kreskowych

Duże wyzwanie dla producentów stanowi zagadnienie weryfikacji kodów kreskowych stosowanych przede wszystkim w branży farmaceutycznej, medycznej, elektrycznej, motoryzacyjnej i lotniczej. Rozwiązania w zakresie stosowania kodów kreskowych są bowiem bardzo zróżnicowane, a metody drukowania i czytniki muszą pasować do konkretnej aplikacji, co również określa sposób przetwarzania danych.

Wychodząc naprzeciw potrzebom przedsiębiorców, firma OMRON udostępnia technologię weryfikacji kodów kreskowych, dzięki której zweryfikowane kody są czytelne w każdych okolicznościach. Dokonywanie pomiarów odbywa się zgodnie ze standardem jakości kodów ISO, dzięki czemu dostawcy mogą zagwarantować jakość kodu wymaganą przepisami rządowymi lub potrzebami klienta. Weryfikatory offline i online można łatwo zintegrować z drukarkami, znacznikami i liniami produkcyjnymi, a ponieważ umożliwiają one sprawdzenie symboli (kodów) natychmiast po wydrukowaniu ich na linii produkcyjnej, żaden kod niskiej jakości nie opuszcza fabryki.

Systemy wizyjne na każdym etapie produkcji

Kamery wizyjne mogą zostać skonfigurowane do monitorowania różnych aspektów produktu, np. w celu wykrywania niedoskonałości lub sprawdzania etykiet pod kątem błędów w druku lub brakujących informacji. System przetwarza i analizuje dane, żeby na bieżąco monitorować proces produkcyjny i porównuje rzeczywiste wyniki z oczekiwanymi. Jeśli zostaną znalezione jakiekolwiek uchybienia czy problemy, system postępuje zgodnie z zaprogramowanymi wcześniej zasadami reagowania na takie konkretne sytuacje, równocześnie informując o zdarzeniu operatora. W ten sposób możliwe jest szybkie podjęcie ewentualnych dodatkowych działań.

Inteligentna kontrola jakości

Inteligentne systemy kontroli wizyjnej pozwalają na uzyskiwanie większej wydajności i minimalizują straty ? zarówno w kontekście całej produkcji, jak i poprzez zapobieganie przestojom. Ponieważ linie produkcyjne są coraz bardziej zautomatyzowane, taka też powinna stawać się inspekcja i kontrola jakości. Ten proces pozwala na poprawę efektywności linii, umożliwiając szybkie i dokładne wykonywanie zadań. Największe korzyści można uzyskać wówczas, gdy zaimplementuje się ?inteligentną? automatyzację, opartą między innymi na bieżącej analizie dostępnych danych. W przypadku systemów kontroli wizyjnej umożliwia to szybkie wykrywanie defektów i naprawianie ich przy minimalnym wpływie na całą linię produkcyjną.

Obecnie na rynku dostępne są zarówno samodzielne rozwiązania np. czytniki kodów 1D/2D czy OCR, jak i rozbudowane systemy wizyjne o wysokiej wydajności i prędkości przetwarzania. Mogą być one uzupełniane także o akcesoria np. obiektywy, filtry czy oświetlacze, które przy niewielkim koszcie i łatwości wdrożenia mogą w znaczący sposób zmodernizować linię produkcyjną. Coraz więcej aplikowanych ostatnio systemów wizyjnych posiada narzędzia do łączności z bazami danych, które ułatwiają nie tylko monitorowanie procesów, lecz także ich dokumentację oraz ocenę w czasie rzeczywistym. Inteligentne systemy kontroli wizyjnej pozwalają na uzyskiwanie większej wydajności i minimalizują straty ? zarówno w kontekście całej produkcji, jak i poprzez zapobieganie przestojom.

Omron czujniki zbliżeniowe

Czujniki na miarę naszych czasów

Dynamicznie zmieniający się rynek i coraz bardziej elastyczne linie produkcyjne wpływają na konieczność stworzenia dostosowanych do nich rozwiązań. Przykładem branży biegnącej z duchem czasu jest branża motoryzacyjna, w której producencie dążą do zaspokojenia popytu na pojazdy elektryczne oraz pojazdy o niskim zużyciu paliwa, budując lekkie konstrukcje z użyciem aluminium zamiast żelaza. Wraz ze zwiększeniem się liczby mieszanych linii produkcyjnych obsługujących zarówno części żelazne, jak i aluminiowe, rośnie zapotrzebowanie na czujniki zbliżeniowe o jednakowych parametrach i odpowiednio dużym zasięgu wykrywania dla obu materiałów. W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku powstają rozwiązania stworzone dla linii produkcyjnych, na których używane są naprzemiennie różne rodzaje metali, umożliwiające wykrywanie położenia powszechnie używanych konstrukcji na takich liniach. Redukują one również nieoczekiwane przerwy w pracy zakładu, minimalizując liczbę fałszywych alarmów powodowanych przez niestabilne wykrywanie obiektów.

Bezpośrednia komunikacja kluczem do sukcesu

Bardzo często kluczem do przeniesienia informacji z fabryki do bazy danych na głównym serwerze jest komputer. Konfiguracja jest jednak czasochłonna i wymaga wysiłku oraz zasobów, ponieważ oprócz identyfikacji kodów kreskowych trzeba zintegrować inne dane z procesu produkcyjnego. Odpowiedzią są tu kompleksowe rozwiązania, które obejmują na przykład wysokowydajne sterowniki ze zintegrowanym interfejsem bazy danych, który może komunikować się bezpośrednio z czytnikami kodów kreskowych i centralną bazą danych SQL. Umożliwia to bezproblemową komunikację pomiędzy systemami kodów kreskowych a serwerem głównym, bez potrzeby martwienia się o różne punkty integracji.


Bogusław Krasuski, Sales Manager Channel & Panel Omron Electronics Sp. z o. o.