Czujniki zbliżeniowe serii E2E NEXT

Czujniki zbliżeniowe serii E2E NEXT (modele 3-przewodowe DC) są wyposażone w opracowane przez firmę OMRON technologię Thermal Distance Control 2 i hybrydowe obwody PROX3, które umożliwiają wykrywanie na odległość co najmniej dwa razy większą od poprzednich modeli.

Omron ElectronicsTo zmniejsza ryzyko przestojów o 66%. Odległości między korpusami czujników i nadzorowanymi obiektami są stale monitorowane, a użytkownicy są powiadamiani za pomocą komunikacji IO-Link, jeśli stają się one zbyt duże lub zbyt małe. Pozwala to na identyfikację przyczyn ostrzegających przed nieprzewidzianymi przestojami, co z kolei umożliwia terminową konserwację. Wszystko to bez konieczności polegania na doświadczeniu lub umiejętnościach personelu obsługującego obiekt.

Firma OMRON przedstawiła strategiczną koncepcję pod nazwą innovative-Automation. Składa się ona z trzech innowacji lub tzw. trzech „i”: integracji (ewolucji sterowania), inteligencji (rozwoju inteligencji za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych) oraz interaktywności (nowej harmonii między ludźmi a maszynami). Celem firmy OMRON jest radykalna poprawa produktywności i jakości w zakładach produkcyjnych. Aby ją osiągnąć, firma będzie nadal rozszerzać swoją linię urządzeń sterujących z funkcją IoT oraz z pomocą swoich klientów, wspierać rozwój inteligencji (tj. czynić produkcję bardziej inteligentną) w zakładach produkcyjnych, mającej kluczowe znaczenie dla realizacji koncepcji innovative-Automation.

Najważniejsze cechy czujników zbliżeniowych serii E2E NEXT (modele 3-przewodowe DC):

• Duże odległości wykrywania: co najmniej dwukrotnie większe niż w przypadku poprzednich produktów firmy OMRON. Pozwala to na bardziej przestronne projektowanie i mniejsze ryzyko kontaktu.
• Funkcje stabilnego wykrywania dalekiego zasięgu: Thermal Distance Control 2 i hybrydowe obwody PROX3 umożliwiają stabilną kontrolę, wykrywanie dalekiego zasięgu poprzez precyzyjny pomiar charakterystyki każdego z czujników w różnych warunkach temperaturowych oraz obliczanie wartości korekcji przy użyciu specjalnego algorytmu opracowanego przez firmę Omron. Wartości te są następnie zapisywane w hybrydowym układzie czujnika PROX3.
• Standardowe wyposażenie w IO-Link: IO-Link umożliwia podgląd stanu wielu czujników w czasie rzeczywistym z jednego miejsca, co pozwala na wczesną identyfikację miejsca i przyczyny awarii.
• Szeroka gama modeli: nowa oferta czujników firmy OMRON obejmuje 2512 modeli o zróżnicowanych rozmiarach i parametrach, które zapewniają możliwość pracy dla różnych aplikacji i odległości detekcji.