Chiny dostarczą na rynek większość robotów współpracujących w 2023 r.

Fot. freepik

Wzrost liczby robotów współpracujących pozostaje silny na całym świecie, a Chiny będą dostarczać na rynek ponad 50% robotów w 2023 roku.

Badania firmy Interact Analysis pokazują, że rynek robotów współpracujących (cobotów) odnotował 45-procentowy wzrost w 2021 roku w ramach powrotu do normalności po pandemii COVID-19. Rynek robotów współpracujących będzie się nadal silnie rozwijał do 2026 roku przy rocznych stopach wzrostu wynoszących nieco ponad 20%. Logistyka i branża usługowa będą prawdopodobnie napędzały wzrost długoterminowy tego rynku.

Firma Interact Analysis przewiduje, że udział Chin w rynku robotów współpracujących pod względem liczby wysyłek wzrośnie z 49,1% w 2021 roku do 54,4% w 2026 roku. Niebieskie słupki oznaczają globalne przychody producentów w mln USD, a czerwona linia wzrost z roku na rok w procentach. | Źródło: Interact Analysis

Chiński rynek robotów współpracujących pozostaje liderem w stosunku do regionów EMEA (Europa, Środkowy Wschód i Afryka) oraz obu Ameryk. Firma Interact Analysis przewiduje, że udział Chin w rynku pod względem liczby wysłanych produktów wzrośnie z 49,1% w 2021 r. do 54,4% w 2026 r. (w tym momencie roczna liczba wysyłek przekroczy 50 000). Z badań wynika, że skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) dla cobotów w Chinach w latach 2022?2026 wyniesie 29% ? będzie najwyższy spośród wszystkich regionów świata. Kraje obydwu Ameryk, gdzie wprowadzanie cobotów, szczególnie w przemyśle produkcyjnym, jest znacznie ostrożniejsze, prawdopodobnie zachowają najmniejszy ogólny udział w rynku, przy wciąż imponującym 5-letnim wskaźniku CAGR wynoszącym 19,4%.

Do 2026 r. wartość rynku robotów współpracujących będzie trzykrotnie większa niż w 2021 r., przekraczając w tym roku 2 mld USD i osiągając poziom dostaw 100 000 sztuk. Perspektywy długoterminowe są pozytywne, a badania wskazują, że tempo wzrostu na poziomie 20% zostanie utrzymane do 2030 roku.

Kluczowym tematem dla firm z branży cobotów jest obecnie dostosowanie swoich produktów do nowych scenariuszy zastosowań. Obecnie obserwujemy silny wzrost wykorzystania robotów współpracujących w dziedzinie medycyny, edukacji, logistyki i gastronomii. W przyszłości prawdopodobnie odnotujemy większe zainteresowanie nimi w przemyśle produkcyjnym, gdzie coboty pomagają wypełnić luki spowodowane ciągłym brakiem siły roboczej.

Jak mówi Maya Xiao, starsza analityk w Interact Analysis: W miarę wychodzenia z pandemii COVID-19 problem niedoboru siły roboczej wydaje się nie mieć końca. Skłania to wiele firm do inwestowania w roboty współpracujące. Nasze badania pokazują, że gdy jeden konkurent zainwestuje w roboty współpracujące i widać, że to działa, następuje efekt domina. W 2021 roku globalne dostawy cobotów osiągnęły fenomenalny wzrost w skali rocznej o 44,6%. Roboty współpracujące są wykorzystywane jako pewna forma ?zabezpieczenia na przyszłość?, ponieważ pandemia stwarza tak dużą niepewność, że firmy nie wiedzą, czego mogą się spodziewać w przyszłości. Rocznie przewidujemy tempo wzrostu tego rynku na poziomie 20?30% aż do 2026 roku.


Redagowano przez CFE Media na podstawie informacji prasowej Interact Analysis. Firma ta jest partnerem merytorycznym CFE Media i Technology.