Apar – Kalibrator serwisowy AR915

Oferta firmy APAR poszerzyła się o serwisowy kalibrator AR915 do pomiaru i symulacji czujników temperatury. Urządzenie może pracować w dwóch podstawowych trybach jako zadajnik lub miernik temperatury. Wybór trybu odbywa się przy pomocy klawiatury i jest czytelnie sygnalizowany diodami LED. W obydwu trybach wejście/wyjście kalibratora można skonfigurować jako termorezystancyjne (Pt100, Ni100), termoparowe (8 typów) lub analogowe (napięciowe mV, rezystancyjne).

Urządzenie posiada automatyczną lub stałą kompensację rezystancji linii dla PT100 i Ni100 lub temperatury spoiny odniesienia dla termopar. Dodatkowo automatycznie wykrywa 2- lub 3-przewodowe połączenia czujnika. Wartości wyjściowe ustawiane są bezpośrednio °C dla czujników termometrycznych lub w Ω i mV dla sygnałów analogowych.

Przyrząd ułatwia uruchamianie i testowanie elementów automatyki w różnego typu obiektach. Funkcje diagnostyczne umożliwiają wykrycie takich usterek badanego układu jak brak lub zbyt duża wartość prądu polaryzującego czujnik rezystancyjny (w symulacji), zwarcie w układzie pomiarowym sygnału napięciowego (w symulacji termopar i mV) lub zwarcie lub przerwa w obwodzie czujnika (w pomiarach). Kalibrator posiada ergonomiczną kieszonkową obudowę o małych gabarytach i wadze z gumowanymi antypoślizgowymi uchwytami bocznymi. Zasilany jest przy pomocy dwóch standardowych baterii lub akumulatorów AA, przy czym konstrukcja urządzenia umożliwia bardzo długi czas użytkowania na jednym komplecie baterii.

Cena urządzenia wynosi 390zł netto+VAT.  

www.apar.pl