ABB uruchamia akcelerator dla startupów opracowujących rozwiązania dla przemysłu oparte na sztucznej inteligencji

ABB Ability Connected Services Fot. archiwum ABB

Program akceleracyjny będzie służył promowaniu rozwoju sztucznej inteligencji (AI) w przemyśle oraz realizacji kolejnego etapu rewolucji przemysłowej.

Firma ABB uruchomiła program o nazwie ABB Industrial AI Accelerator, skierowany do startupów zabiegających o możliwość przetestowania i sprzedaży swoich rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji w środowisku przemysłowym. Inicjatywa skupia się na europejskich firm i dopasowywaniu innowacyjnych rozwiązań do konkretnych zastosowań w działalności firmy ABB oraz oferuje szerokie wsparcie dla startupów, które zdecydują się przystąpić do programu. W ten sposób obie strony mogą łączyć siły i opracowywać przełomowe i oparte na sztucznej inteligencji rozwiązania dla automatyki przemysłowej, przygotowując grunt dla systemów autonomicznych.

ABB zaprasza startupy do zgłaszania rozwiązań pozwalających wykorzystać AI w różnych zastosowaniach i branżach, od automatyki przemysłowej, przez robotykę i zarządzanie systemami energetycznymi, aż po inteligentne budynki i miasta.

W ostatnich latach możliwości innowacyjne startupów, szczególnie w Niemczech i innych krajach w Europie, stały się niezwykle widoczne. Cieszymy się na współpracę z startupami w akceleratorze, który jest dostosowany do ogromnego potencjału wykorzystania sztucznej inteligencji w kontekście przemysłowym – mówi Markus Ochsner, dyrektor finansowy ABB w Europie i członek zarządu ABB w Niemczech.

Elementy sztucznej inteligencji będą w przyszłości podstawą rozwiązań dla automatyki przemysłowej oraz integralną częścią ABB Ability™, zunifikowanej oferty rozwiązań cyfrowych dla wielu branż, która umożliwia klientom pełne korzystanie z przyspieszonego tempa rozwoju w energetyce oraz w ramach czwartej rewolucji przemysłowej.

Rozwiązania ABB wykorzystujące sztuczną inteligencję mogą być stosowane na różnych poziomach, od prostych układów otwartych po złożone systemy zamknięte w rozmaitych branżach. Przykładowo w rozwiązaniu ABB Ability™ Marine Pilot Vision wykorzystano najnowsze osiągnięcia technologii czujników i rozpoznawania obrazu, dające możliwość prezentowania na bieżąco wielu wizualizacji otoczenia jednostki pływającej oraz oferujące nowe sposoby postrzegania jej sytuacji. Z kolei dwuramienny robot ABB YuMi może być intuicyjnie uczony ruchów pozwalających mu na bezpieczną współpracę z człowiekiem.

W ciągu czterech miesięcy nawet 10 startupów będzie mogło skorzystać z wiedzy ABB oraz bogatego portfolio rozwiązań dla różnych poziomów poszczególnych branż. Startupy przystępujące do programu będą kojarzone z jednostkami biznesowymi ABB, z którymi będą współpracować nad konkretnymi przypadkami zastosowań, starając się znaleźć odpowiedzi na najważniejsze wyzwania przemysłowe oraz problemy klientów. Młode firmy mogą także liczyć na coaching i pomoc techniczną oraz szanse na pozyskanie klientów, rozwój oraz komercjalizację tworzonych rozwiązań na skalę globalną.

Ponadto ABB Technology Ventures (ATV), jako jednostka odpowiedzialna za strategiczne inwestycje venture capital, udostępni swoją sprawnie działającą sieć powiązań w całej firmie oraz pomoże w wykorzystaniu jej globalnego zasięgu jako katalizatora działań podejmowanych przez startup. Korporacyjne Centra Badawcze ABB (CRC) w Polsce i Niemczech będą służyły eksperckimi poradami dotyczącymi różnych dziedzin technologii. Startup, który zaproponuje najlepszy sposób wykorzystania danego pomysłu, otrzyma nagrodę pieniężną.

Program jest realizowany wspólnie z AtomLeap, czołowym akceleratorem startupów technologicznych i dostawcą informacji gospodarczych, z siedzibą w Berlinie. W ciągu ostatnich czterech lat AtomLeap zapewnił wsparcie dla ponad 60 przedsięwzięć w dziedzinie nowoczesnych technologii, pomagając w rozwijaniu i wprowadzaniu na rynek odważnych, mających naukowe podstawy, pomysłów na produkty.

Firma ABB od dawna stosuje zdecentralizowane podejście do innowacji i chętnie nawiązuje współpracę z zewnętrznymi partnerami, zabiegając o aktywne kontakty ze startupami w ramach różnych inicjatyw. Na przykład skandynawski ośrodek wzrostu ABB, SynerLeap, pomaga startupom rozwijać się na globalnych rynkach. Jego członkowie koncentrują się na rozwiązaniach w dziedzinie automatyki przemysłowej, robotyki i energetyki oraz otrzymują pomoc w postaci fachowej wiedzy i dostępu do profesjonalnych ośrodków ABB. Ponadto ABB Robotics Challenge i program ABB Drives CCC (Connect, Collaborate, Commercialize — kontakt, współpraca, komercjalizacja) nastawione są na identyfikowanie i tworzenie innowacyjnych rozwiązań stanowiących odpowiedź na kluczowe wyzwania w sektorze robotyki i napędów. Uruchomienie ABB Industrial AI Accelerator uzupełnia działania koncernu związane ze startupami, koncentrując się na sztucznej inteligencji przemysłowej i europejskich przedsięwzięciach.


Źródło: ABB