AB-MICRO – Hirschmann Electronics rozszerza zakres produktów o przemysłowy system bezpieczeństwa ? EAGLE

 Hirschmann Electronics GmbH & Co. KG oferuje przemysłowy system bezpieczeństwa ? EAGLE.
Ten system może być używany zarówno jako zapora ogniowa lub jako zapora ogniowa z funkcją wirtualnych sieci prywatnych VPN. Urządzenie spełnia odpowiednie normy przemysłowe, może być montowane na szynie DIN i pozwala na łatwą integrację z istniejącą już strukturą sieci, bez konieczności złożonej konfiguracji. EAGLE zapewnia bezpieczną komunikację, zarówno w sieciach produkcyjnych, jak i w interfejsach do sieci wyższych poziomów, sieci akwizycji danych.
Urządzenie ma bezpieczny port zewnętrzny oraz port lokalny. Dopasowanie do każdej konfiguracji sieci zapewnia 16 różnych wersji urządzenia z wszystkimi kombinacjami portów miedzianych, światłowodowych wielomodowych i jednomodowych. Port szeregowy, używany do konfiguracji urządzenia, pozwala na dołączenie analogowego modemu. Dla bezpieczeństwa dane konfiguracyjne mogą zostać zapisane do zewnętrznego urządzenia ? aukonfiguratora ACA 11 i odtworzone automatycznie, jeśli zaistnieje taka konieczność.
System EAGLE, oprócz pracy w trybie router, umożliwia pracę w trybach transparentny jeden lub wielu użytkowników. Dołączenie EAGLE do istniejącej sieci nie wymaga żadnych zmian konfiguracji oraz parametrów IP, ponieważ system działa jako most. Wbudowane mechanizmy bezpieczeństwa, wraz z odpowiednimi regułami filtracji, mogą być wprost zastosowane do chronionej sieci, tak jak w każdej pełnoprawnej zaporze ogniowej. Serwer DHCP pozwala w łatwy sposób konfigurować bezpieczne porty dla potrzeb służb serwisowych.
EAGLE pozwala na bezpieczne zarządzanie i konfigurowanie poprzez https oraz wbudowanego agenta SNMP. www.abmicro.pl