6 strategicznych kroków, aby integracja systemów przebiegała bezproblemowo

Fot. freepik

Integracja systemów to złożony proces, który wymaga czasu, poświęcenia i umiejętności obiektywnego spojrzenia na szerszą perspektywę.

Każdy kierownik zakładu powie, że scentralizowana sieć zmienia zasady gry, jeśli chodzi o udaną produkcję, zarządzanie obiektem i operacje biznesowe. Gdy urządzenia i systemy w różnych działach z łatwością komunikują się ze sobą, organizacja zyskuje możliwość dostosowania się do najwyższego poziomu, co pozwala pracownikom skupić się na własnych zadaniach, a nie na interpretowaniu innych. Jednocześnie integracja systemów jest złożonym procesem, który wymaga czasu, poświęcenia i umiejętności obiektywnego spojrzenia na szerszą perspektywę.

Integracja systemów w środowisku zakładu produkcyjnego

Globalny rynek integracji systemów został wyceniony na 327,70 mld USD w 2021 r. i oczekuje się, że w latach 2022-2030 będzie rósł w tempie 13,2% rocznie (CAGR). Ten stały wzrost wynika z faktu, że integracja systemów jest kluczowym rozwiązaniem dla efektywnego prowadzenia działalności w coraz bardziej połączonym świecie. Odnosi się ona do procesu pobierania podsystemów lub urządzeń i integrowania ich w jeden większy program w celu optymalizacji procesów. Systemy mogą obejmować sprzęt, oprogramowanie, sieci i pamięć masową.

Integratorzy systemów (SI) współpracują z kolegami ze wszystkich obszarów firmy – od administracji, przez kierownictwo wyższego szczebla, po dział prawny. Po zebraniu i przeanalizowaniu odpowiednich danych dla wewnętrznych lub skierowanych do klienta procedur odpowiednich działów, SI badają i rekomendują systemy, sprzęt i technologie, które płynnie integrują procesy w całej firmie. Następnie tworzą plany pracy, wdrażają systemy, opracowują dokumentację i zapewniają klientom opiekę posprzedażową, aby zapewnić sukces integracji po wdrożeniu i w przyszłości. Ich obiektywna perspektywa pomaga tworzyć rozwiązania korzystne dla całej firmy, wykraczające poza potencjalne granice działów.

Firmy coraz częściej korzystają z usług przetwarzania w chmurze wraz z powszechnym wykorzystaniem Internetu rzeczy (IoT), a pandemia COVID-19 zwiększyła potrzeby organizacyjne w zakresie płynnej integracji wszystkich systemów w firmie.

W środowisku zakładowym integratorzy systemów projektują i integrują skomputeryzowane systemy sterowania dla maszyn przemysłowych, producentów lub obiektów. Logistyka różni się w zależności od produktów i usług firmy. Zakłady zarządzają tysiącami procesów dziennie, począwszy od zarządzania magazynem, transferu towarów, ciężkiego sprzętu, zaopatrzenia, uczenia maszynowego, sprzedaży i dystrybucji, a skończywszy na aspektach wewnętrznych, takich jak zasoby ludzkie czy kwestie prawne. Zbyt łatwo jest przeoczyć istotne informacje bez dobrze rozwiniętej integracji systemów.

Skuteczna SI dokonuje szczegółowej oceny zakładu, aby określić, co działa w systemach zakładu do tej pory, a co należy zmienić, przy użyciu specjalnie dostosowanych metod w celu bezbłędnej integracji systemów. Obejmuje to zrozumienie procesów zachodzących w zakładzie, pracowników, którzy wdrażają te procesy, a także technologii stojącej za tym wszystkim. Musi to być postrzegane jako wymóg dla firmy przez wszystkie zaangażowane strony, w tym dostosowanie do ogólnej misji i wizji firmy. Kluczowe znaczenie dla udanej integracji ma poparcie ze strony kluczowych pracowników zakładu, którzy będą wdrażać nowe systemy lub technologie. Nawet doskonale zintegrowana technologia nie odniesie sukcesu bez zaangażowanych zespołów. Ostatecznie SI słucha, doradza i edukuje zespoły w zakresie lepszej integracji wszystkich systemów w zakładzie, aby jak najlepiej ze sobą współpracowały, aby obniżyć koszty produkcji i poprawić ogólną jakość produktów i usług.

Płynna integracja systemu jest możliwa dzięki przetwarzaniu oprogramowania pośredniczącego, usprawnionemu przepływowi, przetwarzaniu danych, zgodności z SOX, tworzeniu kopii zapasowych systemów i zintegrowanym systemom. | Dzięki uprzejmości: Jaya Krishna Tummala

Sześć kluczowych elementów dobrze rozwiniętych systemów

Podczas gdy każda branża wykorzystuje różne narzędzia do poprawy wydajności, produktywności i rentowności, istnieje sześć kluczowych elementów dobrze rozwiniętego systemu integracji systemów.

1. Upewnienie się, że oprogramowanie pośredniczące prawidłowo przetwarza dane między systemami

Oprogramowanie pośredniczące to oprogramowanie umieszczone pomiędzy systemem operacyjnym a działającymi na nim aplikacjami. Uważane za “warstwę tłumaczeniową”, oprogramowanie pośredniczące umożliwia komunikację i zarządzanie danymi dla aplikacji rozproszonych. Dzięki temu dane nie są silosowane do określonych działów, różne oprogramowanie działa efektywnie razem i umożliwia lepszą komunikację między współpracownikami, klientami, kadrą kierowniczą, sprzedawcami i innymi zainteresowanymi stronami. Nie wszystkie narzędzia korzystają z tego samego kodu, więc oprogramowanie pośredniczące jest niezbędne, aby operacje biznesowe przebiegały sprawnie bez konieczności ponownego wprowadzania lub interpretowania informacji przez poszczególne zespoły lub działy. Powszechne potrzeby zakładów obejmują oprogramowanie pośredniczące bazy danych, oprogramowanie pośredniczące serwera aplikacji, oprogramowanie pośredniczące zorientowane na komunikaty, oprogramowanie pośredniczące sieci Web i monitory przetwarzania transakcji. Niezależnie od tego, czy firma korzysta z dziesięciu aplikacji, czy dwustu, oprogramowanie pośredniczące działa jako łącznik, dzięki któremu aplikacje te komunikują się ze sobą w sposób wymagany przez działy i ich zespoły.

Gdy firma się rozrasta, jeszcze bardziej konieczne staje się wykorzystanie oprogramowania pośredniczącego do integracji aplikacji w celu ustanowienia “centrum” integracji, w przeciwieństwie do izolowanych połączeń oprogramowania pośredniczącego. Ten hub działa jako znormalizowany sposób łączenia wszystkich aplikacji, komponentów aplikacji, procesów biznesowych i źródeł danych zaplecza. Dzisiejszy model hostowany w chmurze, zwany platformą integracyjną jako usługą (iPaaS), oferuje organizacji rozwiązanie do łączenia aplikacji, danych, procesów i usług, które istnieją w lokalizacji lub w środowiskach chmurowych, bez konieczności zakupu, instalowania, zarządzania i utrzymywania integracyjnego oprogramowania pośredniczącego i jego sprzętu we własnym centrum danych. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania oprogramowania pośredniczącego wymaga spójnej oceny przez osoby wprowadzające informacje na interfejsie użytkownika oraz przez kierownictwo, zwłaszcza w środowisku dużego zakładu.

2. Usprawnienie przepływu end-to-end

Pomyślny przepływ end-to-end oznacza, że informacje wprowadzane na front-end są łatwo przetwarzane przez oprogramowanie pośredniczące i tłumaczone poprawnie i wydajnie na back-end. Firmy chcą mieć pewność, że korzystają z właściwych metod gromadzenia, przechowywania i analizy danych, że zapytania w celu znalezienia danych są prawidłowe, a użytkownicy w całej organizacji mogą uzyskać dostęp do potrzebnych wyników wcześniej niż później. Aby usprawnić ten proces, niezbędne jest przeprowadzenie strategicznych kompleksowych testów systemu, które są rodzajem testów integracyjnych oceniających przepływ aplikacji od początku do końca. SI wdrażają testy end-to-end, aby zidentyfikować niedociągnięcia systemu i upewnić się, że właściwe informacje są przekazywane między różnymi komponentami systemu. Testy end-to-end mają na celu symulację zachowania prawdziwych użytkowników, dlatego tak ważne jest, aby SI szukały informacji od użytkowników końcowych i testowały szeroką sieć możliwych interakcji różnych użytkowników z systemem.

Płynna integracja systemu jest możliwa dzięki przetwarzaniu oprogramowania pośredniczącego, usprawnionemu przepływowi, przetwarzaniu danych, zgodności z SOX, tworzeniu kopii zapasowych systemów i zintegrowanym systemom. Dzięki uprzejmości: Jaya Krishna Tummala

3. Nadanie priorytetu dokładnemu i szybkiemu przetwarzaniu danych

Podczas gdy integracja systemów ma na celu usprawnienie procesów, aby użytkownicy nie musieli samodzielnie tłumaczyć między programami, musi istnieć ktoś, kto ocenia procesy pod kątem wydajności. Osoby te dokonują przeglądu wydajności i wskazują, gdzie można wprowadzić zmiany. Na przykład, nie ma sensu przydzielanie zasobów do programu, który nie jest używany lub który powiela pracę innego programu. Usuwając niepotrzebne programy lub optymalizując procesy pod kątem lepszej wydajności, zasoby można przypisać do procesów, które mają największe znaczenie, utrzymując szybki i dokładny przepływ danych między programami. Ponieważ wszystkie systemy, nawet zautomatyzowane, działają jako repozytorium informacji, dokładne dane na front-endzie mają kluczowe znaczenie. SI, która potrafi zidentyfikować, kiedy i gdzie dane stają się niedokładne, może zaoszczędzić organizacji niezbędny czas i zasoby.

4. Zapewnienie zgodności z przepisami SOX

Zgodność jest istotnym krokiem w kierunku utrzymania legalnych i etycznych praktyk biznesowych. Ustawa Sarbanes-Oxley Act (SOX) z 2002 r. ustanowiła zasady mające na celu ochronę społeczeństwa przed nieuczciwymi lub drapieżnymi praktykami korporacji i innych podmiotów gospodarczych. Spółki publiczne są prawnie zobowiązane do przedstawiania dowodów dokładnej, zabezpieczonej sprawozdawczości finansowej poprzez coroczne audyty. Oczywiście przestrzeganie przepisów dotyczących zgodności jest niezbędne do prowadzenia działalności, ale ochrona SOX umożliwia również przejrzyste relacje między firmą a jej pracownikami i klientami. Jeśli chodzi o integrację systemów, przejrzystość zapewnia, że wszystkie zaangażowane strony mogą zacząć od uczciwych podstaw, które są zrozumiałe w całej organizacji. SOX nakazuje podjęcie dziewięciu podstawowych kroków, które obejmują:

– Ustanowienie zabezpieczeń zapobiegających manipulowaniu danymi

– Ustanowienie zabezpieczeń w celu ustalenia harmonogramów

– Ustanowienie weryfikowalnych mechanizmów kontroli w celu śledzenia dostępu do danych

– Upewnienie się, że zabezpieczenia działają

– Okresowe raportowanie skuteczności zabezpieczeń

– Wykrywanie naruszeń bezpieczeństwa

– Ujawnianie zabezpieczeń i naruszeń bezpieczeństwa audytorom SOX

– Ujawniać błędy zabezpieczeń audytorom SOX.

5. Upewnienie się, że wszystkie systemy mają usługę tworzenia kopii zapasowych

Każdy system potrzebuje kopii zapasowej, aby w przypadku awarii nie wstrzymywać operacji w celu usunięcia problemu. Może to być tak specyficzne, jak ważny element wyposażenia lub tak szerokie, jak ogólna baza danych zarządzania klientami. Jeśli chodzi o duży system produkcyjny, jeśli ważny komponent przestanie działać prawidłowo, wpłynie to na cały system. Na przykład, jeśli solidny, centralny komputer mainframe w zakładzie ulegnie awarii, nawet przy najszybszym rozwiązywaniu problemów, ponowne uruchomienie może z łatwością zająć trzydzieści minut, a w międzyczasie wpłynie to na większość aspektów działalności wewnętrznej i zewnętrznej. Te pół godziny może oznaczać tysiące dolarów, niezadowolonych klientów lub niebezpieczne środowisko fizyczne lub cyfrowe dla pracowników lub klientów. Dobrze ugruntowany i konsekwentnie aktualizowany system kopii zapasowych ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia płynności operacji, gdy nieuchronnie pojawią się zakłócenia, dając czas inżynierom i decydentom na zlokalizowanie problemu i stworzenie realnego, długoterminowego rozwiązania.

Jednak samo posiadanie usługi tworzenia kopii zapasowych nie wystarczy. Proszę wziąć pod uwagę, że 75% menedżerów IT, którzy posiadali system kopii zapasowych, nie było w stanie przywrócić wszystkich utraconych danych, a 23% osób posiadających rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych nie było w stanie przywrócić żadnych danych. Nawet firmy oferujące usługi Backup-as-a-Service (BaaS) z góry informują, że 60 procent kopii zapasowych jest niekompletnych, a około połowa przywracanych danych może zakończyć się niepowodzeniem. Systemy tworzenia kopii zapasowych wymagają konsekwentnego testowania, aby upewnić się, że dane są skutecznie zapisywane w sposób terminowy i wydajny, który oferuje rzeczywiste rozwiązania w przypadku awarii, naruszenia bezpieczeństwa lub zakłócenia systemu. Należy wdrożyć szczegółowy plan odzyskiwania danych, zwłaszcza w przypadku katastrofalnej utraty danych. Im większa organizacja, tym więcej danych i wzajemnie powiązanych procesów, więc tym bardziej konieczne staje się posiadanie wielu systemów kopii zapasowych. Dziewięćdziesiąt trzy procent firm, które doświadczają poważnej katastrofy i nie mają planu odzyskiwania danych, zamyka działalność w ciągu roku. Proszę tego uniknąć dzięki szczegółowym alertom systemowym i pisemnej strategii tworzenia kopii zapasowych.

6. Wdrożenie odpowiednich poziomów zatwierdzania i punktów kontrolnych między systemami

Zintegrowane systemy pozwalają programom łatwiej komunikować się ze sobą, ale często użytkownicy nie potrzebują dostępu do każdej części systemu. W rzeczywistości może to powodować poważne problemy, gdy nieautoryzowani użytkownicy uzyskują dostęp do systemów, których nie znają. Zintegrowane systemy działają najlepiej, gdy wprowadzone są ograniczenia, aby zapewnić użytkownikom dostęp tylko do tego, czego potrzebują i wiedzą, jak z nich korzystać. Kierownictwo musi mieć uprawnienia do zatwierdzania lub rozszerzania dostępu, gdy jest to konieczne, z jasnym procesem zatwierdzania, aby pracownicy wiedzieli, do kogo się udać i z jakimi informacjami. Wbudowane alerty systemowe, punkty kontrolne i przewodniki dla pracowników pomagają użytkownikom i ich menedżerom wiedzieć, kiedy działania wykraczają poza granice ich roli i gdzie należy się udać, aby wykonać niezbędne zadanie.

Zaangażowanie jest kluczowe

Jeśli chodzi o codzienne operacje w zakładzie, w dowolnym momencie w całej organizacji mają miejsce niezliczone działania. Proszę sobie wyobrazić, co można osiągnąć, gdy działania te są płynnie zintegrowane w scentralizowanym systemie. Oczywiście integracja systemów nie następuje szybko. Aby ustanowić system, który łatwo komunikuje się we wszystkich funkcjach, należy zapewnić ciągłe zaangażowanie integratorów systemów, inżynierów, decydentów i interesariuszy. Dzięki takiemu zaangażowaniu organizacje odniosą sukces w zakresie wydajności i produktywności zakładu, zadowolenia pracowników, obsługi klienta i ogólnego rozwoju biznesu.