PTC i Rockwell Automation ogłaszają nawiązanie strategicznej współpracy

Spółki PTC Inc. i Rockwell Automation, Inc. ogłosiły zawarcie umowy w zakresie strategicznej współpracy, która ma przyspieszyć ich rozwój oraz umożliwić bycie na całym świecie preferowanym partnerem dla klientów, którzy chcą przekształcić swoje działania za pomocą technologii cyfrowej. Rockwell Automation zainwestuje 1 mld USD w PTC, a Prezes Zarządu i Dyrektor Zarządzający Rockwell Automation – Blake Moret – dołączy do zarządu PTC z chwilą ukończenia transakcji kapitałowej.

Współpraca zwiększa zasoby, zakres dostępnych technologii, wiedzę przemysłową i obecność rynkową obu firm. Obejmować będzie wzajemne wsparcie technologiczne w obrębie całej struktury organizacji oraz wspólne projekty mające na celu wprowadzanie na rynek nowych produktów. Partnerzy postanowili w szczególności ujednolicić swoje technologie dla inteligentnych fabryk, łącząc wielokrotnie nagradzane platformy PTC (ThingWorx® – Internet rzeczy, Kepware® – łączność przemysłowa, Vuforia® – rozszerzona rzeczywistość) z najlepszymi w swojej dziedzinie platformami Rockwell Automation (FactoryTalk® – system realizacji produkcji, FactoryTalk Analytics oraz Industrial Automation). W rezultacie powstanie niezrównane zintegrowane rozwiązanie, które umożliwi klientom zwiększenie produktywności i efektywności zakładu, ograniczenie ryzyka operacyjnego oraz ulepszenie interoperacyjności systemu.

– To strategiczne porozumienie doprowadzi do stworzenia najszerszego zintegrowanego pakietu maksymalnie zaawansowanych rozwiązań technologicznych, zapewnianych przez PTC – lidera w zakresie Internetu rzeczy (Iot) i rozszerzonej rzeczywistości, oraz Rockwell Automation – lidera automatyki przemysłowej i rozwiązań informacyjnych. Połączona baza klientów z pewnością zyska na współpracy dwóch światowej klasy firm, które doskonale rozumieją specyfikę swoich działań, jak również zapewniają kompleksowe, innowacyjne i zintegrowane rozwiązania – powiedział Jim Heppelmann, Prezes Zarządu i Dyrektor Zarządzający PTC. – Wykorzystanie najlepszych przemysłowych systemów sterowania, oprogramowania, silnej marki i branżowej wiedzy Rockwell Automation oraz wielokrotnie nagradzanej technologii PTC umożliwia przedsiębiorstwom realizację możliwości oferowanych przez przemysłowy Internet rzeczy. Jestem niezwykle zadowolony z nawiązania tej współpracy i podekscytowany tym, jak może ona przełożyć się na nasze sukcesy w przyszłości.

– Wierzymy, że ta strategiczna współpraca umożliwi nam przyspieszenie wzrostu poprzez efektywne wykorzystanie doświadczenia obu firm w zakresie innowacyjnych rozwiązań do zwiększania wartości Connected Enterprise oraz pogłębiania relacji z klientami – stwierdził Blake Moret, Prezes Zarządu i Dyrektor Zarządzający Rockwell Automation. – Zbliżenie technologii informacyjnych (IT) i operacyjnych (OT) doprowadziło do spotkania naszych firm.

Wspólnie zaprezentujemy najbardziej kompleksową i elastyczną ofertę IoT w przestrzeni przemysłowej. Nasza inwestycja w PTC stanowi wyraz przekonania, iż z tej współpracy płynąć będą wymierne korzyści dla obu firm, w tym zwiększenie przychodów.

Rockwell Automation będzie głównym dostawcą rozwiązań i podmiotem odpowiedzialnym za ich wdrażanie. Wsparcie zaoferuje rozległa baza partnerów, zbudowana przez obie spółki. Firmy uzupełniają się wzajemnie dzięki swojej silnej pozycji na różnych rynkach i w różnych gałęziach przemysłu.

Warunki

Na warunkach określonych w umowie, dotyczących transakcji kapitałowej, Rockwell Automation zainwestuje w PTC 1 mld USD, nabywając 10.582.010 nowo wyemitowanych akcji o wartości nominalnej 94,50 USD każda, stanowiących łącznie ok. 8,4% całego kapitału zakładowego PTC. Umowna cena za akcję jest o 8,6% wyższa niż cena zamknięcia notowań z 8 czerwca 2018 r., czyli ostatniego dnia sesji giełdowej przed dzisiejszym ogłoszeniem współpracy. Rockwell Automation planuje sfinansować transakcję poprzez posiadane środki i skrypty dłużne. Dla celów księgowych Rockwell Automation wykaże swój pakiet akcji w PTC jako papiery wartościowe dostępne do sprzedaży, wyceniane według wartości godziwej.

Odkup akcji przez PTC i Rockwell Automation

PTC zamierza wykorzystać wpływy z inwestycji kapitałowej do odkupienia akcji własnych i tym samym przeciwdziałania tzw. rozwodnieniu.

Ogłoszono również, iż Rockwell Automation zwiększa swój cel dotyczący odkupu własnych akcji na rok obrotowy 2018 do poziomu 1,5 mld USD. Stanowi to wzrost o 300 mln USD względem wcześniejszych planów odkupienia akcji wartych 1,2 mld USD w bieżącym roku.

Termin

Transakcja inwestycyjna podlega standardowym warunkom zamknięcia i zatwierdzeniom odpowiednich organów. Przewiduje się zakończenie jej w terminie 60 dni.

Doradcy

Morgan Stanley & Co. LLC występuje w charakterze doradcy finansowego, a Goodwin Procter LLP w roli doradcy prawnego PTC.

Goldman Sachs & Co. LLC występuje w charakterze doradcy finansowego, a Foley & Lardner LLP w roli doradcy prawnego Rockwell Automation.

TechEd i LiveWorx

11 czerwca Rockwell Automation i PTC przedstawił swoją technologię i rozwiązania podczas TechEd – organizowanego przez Rockwell Automation wydarzenia szkoleniowo-edukacyjnego, którego założeniem była maksymalizacja wydajności urządzeń, optymalizacja zakładów i usprawnianie funkcjonowania Connected Enterprise.

Źródło: Rockwell Automation / PTC