12. konferencja MMAR 2006 28-31 sierpień 2006, Szczecin

Instytut Automatyki Przemysłowej Wydziału Elektrycznego Politechniki Szczecińskiej, jak co roku, organizuje 12th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics – MMAR 2006.
MMAR jest jedną z największych impreznaukowych z tej dziedziny odbywających się corocznie w Europie Środkowej. Jej rangę podkreśla fakt, iż naukowy patronat nad nią objęły Robotics & Automation Society oraz Control Systems Society, największa na świecie organizacja zrzeszająca elektryków, elektroników, automatyków oraz informatyków: IEEE – Institute of Electrical and Electronic Engineers (Robotics & Automation Society oraz Control Systems Society) z siedzibą z Stanach
Zjednoczonych. Ponadto patronem naukowym są: Komitet Automatyki i Robotyki PAN oraz Komitet Metrologii i Aparatury Naukowej PAN. Patronat IEEE jest gwarantem najwyższego poziomu naukowego oraz światowego zasięgu konferencji.

Podobnie jak w latach ubiegłych Międzynarodowemu Komitetowi Programowemu, który dokonuje oceny zgłaszanych referatów, przewodniczy prof. Tadeusz Kaczorek z Politechniki Warszawskiej. Członkowie Komitetu Programowego oraz recenzenci referatów co roku podkreślają bardzo wysoki poziom naukowy nadsyłanych prac. Materiały konferencyjne z referatami zostaną wydane na płycie CD; w formie książkowej wydane zostaną streszczenia prezentowanych referatów.
Konferencja jest okazją do spotkania i naukowej dyskusji badaczy z różnych krajów zajmujących się szeroko rozumianą automatyką, robotyką i sztuczną inteligencją. Tematyka ta w ostatnich latach rozwija się niezwykle intensywnie w związku z powszechnym wprowadzaniem złożonych technologii wytwórczych, wymagających stosowania nowoczesnych metod sterowania. Zapewniają one bowiem nie tylko uzyskanie wysokiej jakości wyrobów, ale także prowadzą do oszczędnych i ekologicznie bezpiecznych metod produkcji.
Konferencja MMAR jest okazją do przedstawienia nowych wyników oraz kierunków badań w dziedzinie teorii sterowania, jak i najnowszych technologii w automatycznym sterowaniu oraz ich wykorzystania w aplikacjach praktycznych.
Tematyka Konferencji obejmuje:

  • teorię sterowania i systemów,
  • inżynierię sterowania, praktyczne rozwiązania w technikach sterowania automatycznego,
  • zagadnienia sterowania sieciowego, problematykę związaną z pracą układów sterowania w sieciach przemysłowych różnych typów,
  • robotykę (różne jej aspekty, przykładowo sterowanie grupą robotów czy systemy wizyjne w robotyce) i robotyzację,
  • identyfikację i pomiary,
  • modelowanie, techniki obliczeniowe i badania symulacyjne,
  • integrację systemów w szeroko rozumianej automatyzacji,
  • zagadnienia bezpieczeństwa w aplikacjach przemysłowych,
  • zagadnienia sztucznej inteligencji w automatyce i robotyce.

Opłaty konferencyjne
Opłata konferencyjna obejmuje koszt przygotowania materiałów konferencyjnych, udział w Konferencji, obiady, kolacje oraz udział we wszystkich imprezach towarzyszących i wynosi:
960 zł dla uczestników Konferencji,
500 zł dla osób towarzyszących.
Kontakt:tel./fax: +48 91 449 41 53e-mail: mmar@ps.plwww.mmar.ps.pl12. konferencja MMAR 200628-31 sierpień 2006, Szczecin