Złota Statuetka

  Na uroczystej gali 16 grudnia w Sali Kongresowej rozdano nagrody laureatom VIII edycji programu "Przedsiębiorstwo Fair Play". Sabur już piąty rok z kolei, został nagrodzony certyfikatem Fair Play, i jednocześnie otrzymał Złotą Statuetkę "Przedsiębiorstwo Fair Play".
  Program "Przedsiębiorstwo Fair Play" jest realizowanym na skalę ogólnopolską przedsięwzięciem, w którym oceniane są wszystkie aspekty biznesowej aktywności firmy, sposób i styl prowadzenia działalności przedsiębiorstwa a nie tylko jej wyniki ekonomiczne czy jakość wyrobów. Program organizowany jest przez Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, a afiliowany przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Do ścisłej współpracy w ocenę przedsiębiorstw zaangażowane są także władze regionalne, samorządy gospodarcze, Urzędy Skarbowe, ZUS, Państwowa Inspekcja Pracy i inne.
  Certyfikat otrzymują przedsiębiorstwa, które:

  • postępują rzetelnie wobec klientów 
  • ułożyły sobie współpracę z kontrahentami i nie miały zaległości w regulowaniu wobec nich zobowiązań
  • terminowo wywiązują się ze zobowiązań wobec skarbu państwa
  • uczciwie i rzetelnie reklamują się, jednocześnie nie dyskredytując konkurencji
  • stworzyły swoim pracownikom warunki sprzyjające zarówno efektywnej pracy jak i rozwojowi zawodowemu
  • są wrażliwe napotrzeby środowiska lokalnego
  • aktywnie uczestniczą w przedsięwzięciach charytatywnych
  • ich działalność jest przyjazna dla środowiska naturalnego
  • potrafią usatysfakcjonować wymagających odbiorców

  Program trwa cały rok i przebiega dwuetapowo. Pierwszy krok wykonują firmy zgłaszając chęć uczestnictwa w Programie. Szczegółowo prezentują swoją działalność
  w ankietach i są również proszone
  o przedstawienie stosownej dokumentacji. Prawdziwość odpowiedzi udzielonych przez firmę jest sprawdzana przez organizatorów
  i przedstawicieli instytucji współpracujących: urzędów wojewódzkich, marszałkowskich, urzędów pracy, banków, organizacji przedsiębiorców, US, ZUS oraz inspektorów.
  O wycofaniu firmy z udziału w programie może zadecydować też uzasadniony protest konkurencji, klienta, kontrahenta lub pracownika przedsiębiorstwa. Podejmowanie ostatecznych decyzji o przyznaniu certyfikatu, a także nagród głównych przypada Kapitule Programu.

  "Tytuł ?Przedsiębiorstwo Fair Play" to dla naszej firmy przede wszystkim wielka satysfakcja. Nagrodę zdobyliśmy już po raz piąty, co potwierdza naszą przynależność do grupy firm kierujących się w swojej działalności zasadami rzetelności i uczciwości. Nagroda ta, to również jest potwierdzenie opartych na szacunku stosunkach zarówno z klientami i  partnerami, jak pracownikami i konkurentami. To także nasza "legitymacja" dla firm i osób z którymi współpracujemy i z którymi będziemy współpracować ? że jesteśmy firmą godną zaufania, a naszą wysoką pozycję na rynku osiągnęliśmy stosując zasady etyki biznesowej." ? mówi Barbara Wójcicka, Prezes SABUR Sp.  z o.o.


  O SABUR Sp. z o.o.

  SABUR Sp. z o.o. powstała w 1993 roku i reprezentuje w Polsce interesy szeregu producentów urządzeń i oprogramowania dla automatyki przemysłowej i budynkowej. SABUR jest jedynym przedstawicielem i wyłącznym dystrybutorem produktów firm: Saia-Burgess, Wizcon Systems, ESA elettronica i RACOM.
  W naszej ofercie znajdują się: podzespoły do automatyki przemysłowej i budynkowej, sterowniki swobodnie programowalne, oprogramowanie przemysłowe, graficzne i tekstowe panele operatorskie, monitory i komputery przemysłowe, modemy i radiomodemy. Prowadzimy doradztwo i szkolenia techniczne w zakresie ofertowych urządzeń i oprogramowania, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, a także współuczestniczy w realizacji systemów automatyki.