Zintegrowane funkcje bezpieczeństwa w Fabryce Przyszłości

Fotoelektryczna kurtyna bezpieczen?stwa z serii F3SG-SR firmy Omron

Bezpieczeństwo pracowników pozostaje nieodmiennie priorytetem w każdej fabryce. Dążenie przedsiębiorstw do zwiększenia elastyczności produkcji poprzez automatyzację procesów łączy się z coraz większą odpowiedzialnością za bezpieczeństwo ludzi pracujących z maszynami na linii produkcyjnej. Odpowiedzią na tę sytuację są nowoczesne rozwiązania ochronne oraz zintegrowane funkcje bezpieczeństwa, które umożliwiają kontrolę pracy maszyn w czasie rzeczywistym, zapobiegają awariom i dbają o bezpieczeństwo pracowników na linii produkcyjnej.

Podstawowym celem wdrażanych w fabrykach środków bezpieczeństwa jest ochrona ludzi przed potencjalnymi zagrożeniami, takimi jak pracujące roboty czy wypadki spowodowane awarią sprzętu. Dawniej zarówno na poziomie poszczególnych maszyn, jak i całej linii produkcyjnej środki bezpieczeństwa były traktowane w sposób wtórny. Każdy element linii produkcyjnej był projektowany do wykonania określonego zadania, a dopiero na końcu dodawano niezbędne środki bezpieczeństwa, często stanowiące oddzielny system.

Systemy bezpieczeństwa w tradycyjnej formie działały głównie poprzez zatrzymanie linii produkcyjnej lub urządzeń w momencie, gdy przestawały one funkcjonować prawidłowo i stwarzały zagrożenie dla zdrowia i życia pracowników. Aby sprawdzić, co było przyczyną awarii, konieczne było skontrolowanie całego systemu, mimo że często zmiany zachodziły tylko w jednym segmencie linii. Takie rozwiązanie paraliżowało całą linię produkcyjną, stanowiło też wyzwanie z punktu widzenia personelu, w którym zazwyczaj brakowało doświadczonych administratorów ds. bezpieczeństwa. Powyższe wyzwania oraz coraz powszechniejsze użycie robotów w hali produkcyjnej zwiększyło zapotrzebowanie łatwych w montażu, serwisie i obsłudze systemów bezpieczeństwa umożliwiających nie tylko szybką i efektywną naprawę usterek, lecz także pomagających w ich zapobieganiu.

Bezpieczne rozwiązania u podstaw

W Fabryce Przyszłości stawia się na zintegrowane funkcje bezpieczeństwa, dlatego wszystkie urządzenia są od samego początku tworzone z myślą o bezpieczeństwie pracującego z nimi personelu. Zintegrowane funkcje bezpieczeństwa uwzględniają tę kwestię w początkowej fazie projektowania, a każdy aspekt pracy maszyny jest rejestrowany na poziomie danych przetwarzanych przez system sterowania. Wszystkie komponenty i czynności w linii są ściśle monitorowane w czasie rzeczywistym. Systemy sterowania łączące inteligentne, zintegrowane i interaktywne elementy pozwalają na wczesne identyfikowanie zarówno rzeczywistych, jak i potencjalnych problemów, a tym samym ? na szybką reakcję. W ten sposób sterownik lub operator może utrzymać optymalną wydajność nawet wtedy, gdy praca zostaje zakłócona.

Nowe standardy bezpieczeństwa

W ostatnim czasie na rynku pojawiły się rozwiązania powstałe z myślą o dużych liniach produkcyjnych wykorzystujących roboty przemysłowe oraz przeznaczone dla sprzętu wymagającego szybkiego sterowania. Przykładem takiego rozwiązania jest znajdujący się w ofercie firmy Omron sieciowy sterownik bezpieczeństwa z serii NX. Eliminuje on konieczność zatrzymywania całej linii produkcyjnej podczas obsługi lub zmian układu. Automatyczne programowanie systemów bezpieczeństwa, symulacja offline i test funkcjonalny programów kontroli w trybie online umożliwiają skrócenie czasu od powstania projektu do weryfikacji bezpieczeństwa. Ponadto rejestrowanie danych sprawia, że nawet niedoświadczeni pracownicy mogą łatwo wykryć przyczynę nagłego przestoju linii, dzięki czemu możliwe jest osiągnięcie maksymalnej produktywności.

Inną formą ochrony stosowaną chętnie przez producentów są różne rodzaje fotoelektrycznych kurtyn bezpieczeństwa. Zapewniają one ochronę całego ciała pracownika, w tym palców, dłoni, rąk i nóg na samej maszynie lub w obszarze wokół niej. Dzięki temu, że kurtyny bezpieczeństwa mogą mieć wiele różnych zastosowań, są praktycznym rozwiązaniem w fabrykach, które stawiają na elastyczne linie produkcyjne. Najnowocześniejsze dostępne obecnie na rynku modele zapewniają niezawodną ochronę nawet w trudnych warunkach i ekstremalnych temperaturach dzięki szczelnej, odpornej na olej konstrukcji oraz dużemu zasięgowi działania.

Bezpieczeństwo pod kontrolą

Zarówno na poziomie budowania, jak i późniejszej eksploatacji urządzeń do linii produkcyjnych należy się upewnić, czy sprzęt i linia są bezpieczne i zgodne z lokalnymi i międzynarodowymi przepisami. Oferowane przez producentów usługi doradcze w zakresie bezpieczeństwa dają gwarancję tego, że na linii produkcyjnej nie zdarzą się żadne wypadki. Wskazują również odpowiednie procesy pozwalające usprawnić kolejne etapy produkcji. Odpowiednie audyty mają na celu określenie, czy bezpieczeństwo i elastyczność linii znajdują się na najwyższym możliwym poziomie. Dodatkowe usługi w zakresie audytów bezpieczeństwa, wsparcia czy szkoleń są istotne z punktu widzenia klientów, ponieważ dają pewność, że linia produkcyjna spełnia wszystkie istotne wymogi i przepisy w danym zakresie.

Nowe rozwiązania na obecnej linii produkcyjnej

Nie ma ważniejszego zagadnienia w fabryce niż bezpieczeństwo jej pracowników, dlatego zmiany wprowadzane na linii produkcyjnej w celu lepszej ochrony zdrowia i życia pracowników powinny być traktowane priorytetowo. Jednak również przy prowadzeniu prac modernizacyjnych należy dostosować się do norm bezpieczeństwa i zaleceń producenta. Drobne ulepszenia często mogą być wprowadzane np. przez techników producenta, ale bardziej znaczące zmiany wymagają już zaprojektowania i wdrożenia niestandardowych rozwiązań. Dla uzyskania optymalnych rezultatów konieczne są wówczas dodatkowe szkolenia poświęcone nowym funkcjom prowadzone przez wyszkolonych ekspertów. Pozwala to osiągnąć kompleksową ochronę i stworzyć środowisko pracy umożliwiające komfortową współpracę ludzi i maszyn.


Bogusław Krasuski, Sales Manager Channel & Panel Omron Electronics Sp. z o. o.