Zawory serii 290 ze stali nierdzewnej dostępne teraz z certyfikacją do kontaktu z żywnością

  Firma ASCO zaprezentowała nowe zawory serii 290, które zgodne są z rozporządzeniem (WE) nr 1935/2004 dot. materiałów/wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
  Zgodnie z tym certyfikatem zawory firmy ASCO serii 290 wykorzystywać można do kontaktu z mediami pomocniczymi w przetwórstwie żywności lub też cieczy spożywczych, dzięki zgodności z branżowymi normami oraz wymogami dotyczącymi higieny.
  Zawory serii 290 spełniają normy zawarte w: rozporządzeniu (WE) nr 1935/2004 w odniesieniu do „wymogów dotyczących kontaktu z żywnością”, rozporządzeniu (WE) nr 2023/2006 w odniesieniu do „dobrej praktyki produkcyjnej” oraz rozporządzeniu (UE) nr 10/2011 w odniesieniu do „materiałów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością”.
  Zastosowane materiały są zgodne ze specyfikacją FDA CFR21.
  Podobnie jak w przypadku innych produktów firmy ASCO zawory te są również zgodne z normą zawartą w rozporządzeniu (UE) nr 2011/65 (RoHS2), w której ograniczono wykorzystywanie materiałów niebezpiecznych.
  Firma ASCO oferuje ten produkt z odpowiednimi etykietami potwierdzającymi tę certyfikację.
  Produkt ten dostarczany jest wraz z deklaracją zgodności, w tym listą wszystkich mających kontakt z produktem części i ich certyfikatów.
  Kluczowe cechy zaworów serii 290 z certyfikacją do kontaktu z żywnością:
  – Wszechstronność: zawory te dostępne są w wersji z korpusami ze stali nierdzewnej z przyłączami gwintowanymi na klampy lub do wspawania.
  – Atesty branżowe: każdy zawór dostarczany jest wraz z deklaracją zgodności zgodną z rozporządzeniem (WE) nr 1935/2004.
  – Niezawodność: wykorzystujemy materiały wysokiej jakości, aby zagwarantować niezawodność, solidność i długi czas eksploatacji naszych produktów (zawory podlegają tym samym rygorystycznym testom kwalifikacyjnym co nasze standardowe zawory serii 290).
  – Łatwość konfiguracji oraz prosta obsługa: ta nowo certyfikowana wersja posiada te same właściwości, wymiary oraz parametry co nasze standardowe zawory serii 290.
  Branże i zastosowania:
  Zawory te przeznaczone są do zastosowań, w których wykorzystuje się żywność i płyny pomocnicze we wszystkich segmentach, takich jak:
  – Przetwarzanie lub konserwowanie do celów przetwórstwa żywności (mięso, owoce, warzywa)
  – Maszyny do formowania, napełniania i zgrzewania opakowań oraz w przypadku wszystkich płynów pomocniczych takich jak azot
  – Zastosowanie w procesach CIP (Clean in Place), np. za pomocą kwasów, sody, nadtlenku wodoru), SIP (Sterilization in Place), procesach próżniowych i procesach w których wykorzystuje się dwutlenek węgla
  – Zastosowanie u wytwórców produktów spożywczych (takich jak cukier, makaron, kakao, kawa, herbata, nabiał, mąka, produkty zbożowe, napoje)
  Nowe zawory dostępne są w kombinacji ze wszystkimi standardowymi opcjami, które są dostępne w odniesieniu do standardowej serii 290.
  Pobierz kartękatalogową tego produktu.