Zawory serii 290 ze stali nierdzewnej doste?pne teraz z certyfikacja? do kontaktu z z?ywnos?cia?

  Firma ASCO zaprezentowała nowe zawory serii 290, kto?re zgodne sa? z rozporza?dzeniem (WE) nr 1935/2004 dot. materiało?w/wyrobo?w przeznaczonych do kontaktu z z?ywnos?cia?.
  Zgodnie z tym certyfikatem zawory firmy ASCO serii 290 wykorzystywac? moz?na do kontaktu z mediami pomocniczymi w przetwo?rstwie z?ywnos?ci lub tez? cieczy spoz?ywczych, dzie?ki zgodnos?ci z branz?owymi normami oraz wymogami dotycza?cymi higieny.
  Zawory serii 290 spełniaja? normy zawarte w: rozporza?dzeniu (WE) nr 1935/2004 w odniesieniu do ?wymogo?w dotycza?cych kontaktu z z?ywnos?cia??, rozporza?dzeniu (WE) nr 2023/2006 w odniesieniu do ?dobrej praktyki produkcyjnej? oraz rozporza?dzeniu (UE) nr 10/2011 w odniesieniu do ?materiało?w z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z z?ywnos?cia??.
  Zastosowane materiały sa? zgodne ze specyfikacja? FDA CFR21.
  Podobnie jak w przypadku innych produkto?w firmy ASCO zawory te sa? ro?wniez? zgodne z norma? zawarta? w rozporza?dzeniu (UE) nr 2011/65 (RoHS2), w kto?rej ograniczono wykorzystywanie materiało?w niebezpiecznych.
  Firma ASCO oferuje ten produkt z odpowiednimi etykietami potwierdzaja?cymi te? certyfikacje?.
  Produkt ten dostarczany jest wraz z deklaracja? zgodnos?ci, w tym lista? wszystkich maja?cych kontakt z produktem cze?s?ci i ich certyfikato?w.
  Kluczowe cechy zaworo?w serii 290 z certyfikacja? do kontaktu z z?ywnos?cia?:
  – Wszechstronnos?c?: zawory te doste?pne sa? w wersji z korpusami ze stali nierdzewnej z przyła?czami gwintowanymi na klampy lub do wspawania.
  – Atesty branz?owe: kaz?dy zawo?r dostarczany jest wraz z deklaracja? zgodnos?ci zgodna? z rozporza?dzeniem (WE) nr 1935/2004.
  – Niezawodnos?c?: wykorzystujemy materiały wysokiej jakos?ci, aby zagwarantowac? niezawodnos?c?, solidnos?c? i długi czas eksploatacji naszych produkto?w (zawory podlegaja? tym samym rygorystycznym testom kwalifikacyjnym co nasze standardowe zawory serii 290).
  – Łatwos?c? konfiguracji oraz prosta obsługa: ta nowo certyfikowana wersja posiada te same włas?ciwos?ci, wymiary oraz parametry co nasze standardowe zawory serii 290.
  Branz?e i zastosowania:
  Zawory te przeznaczone sa? do zastosowan?, w kto?rych wykorzystuje sie? z?ywnos?c? i płyny pomocnicze we wszystkich segmentach, takich jak:
  – Przetwarzanie lub konserwowanie do celo?w przetwo?rstwa z?ywnos?ci (mie?so, owoce, warzywa)
  – Maszyny do formowania, napełniania i zgrzewania opakowan? oraz w przypadku wszystkich płyno?w pomocniczych takich jak azot
  – Zastosowanie w procesach CIP (Clean in Place), np. za pomoca? kwaso?w, sody, nadtlenku wodoru), SIP (Sterilization in Place), procesach pro?z?niowych i procesach w kto?rych wykorzystuje sie? dwutlenek we?gla
  – Zastosowanie u wytwo?rco?w produkto?w spoz?ywczych (takich jak cukier, makaron, kakao, kawa, herbata, nabiał, ma?ka, produkty zboz?owe, napoje)
  Nowe zawory doste?pne sa? w kombinacji ze wszystkimi standardowymi opcjami, kto?re sa? doste?pne w odniesieniu do standardowej serii 290.
  Pobierz karte?katalogowa? tego produktu.