Wzrost robotyzacji w Polsce

    Marcin Liskowski, Sales Department Manager w firmie WObit

    Robotyzacja w naszym kraju zaczyna nabierać coraz większego rozpędu. Wiąże się to z nieustannie rosnącymi kosztami związanymi z zatrudnieniem pracowników oraz jakością ich pracy. Potwierdzają to dane Międzynarodowej Federacji Robotyki (IFR), jednak w dalszym ciągu odstajemy od takich krajów jak Czechy czy Słowacja. Na wzrost ten również mają ogromny wpływ nowo powstające zakłady produkcyjne w których już na etapie planowania inwestycji przewidziano szereg usprawnień związanych z chociażby łączeniem operacji za pośrednictwem robotów mobilnych (AGV/AMR). W obszarze istniejących już zakładów, hal magazynowych zauważalne jest zwiększone zainteresowanie, które wynika ze wzrostu świadomości pracowników i kadr zarządzających kładących największy nacisk na kompleksowość obsługi w zakresie całego wdrożenia – począwszy od projektowania, a skończywszy na regularnym serwisie.

    Co ciekawe, zakłady, w których funkcjonują już rozwiązania wykorzystujące roboty mobilne, powiększają swoją flotę, dostrzegając w tym rozwiązaniu coraz większy potencjał, który buduje ich przewagę konkurencyjną i pewną niezależność od czynników zewnętrznych, takich jak popularny w ostatnich dniach koronawirus – bo przecież roboty nie mogą się nim zarazić.