Wzrost gospodarczy w 2006 r. wyższy niż przewidywano

Wzrost gospodarczy w IV kwartale 2006 roku mógł sięgnąć 6,3% wobec oczekiwanych wcześniej ok. 6,0%, zaś w całym ub. roku mógł wynieść nawet 5,7% ? szacuje wicepremier i minister finansów Zyta Gilowska.

Na konferencji prasowej 17 stycznia Zyta Gilowska oceniła, że Polska znajduje się w bardzo dobrej sytuacji makroekonomicznej, która sprzyja reformom: oprócz wysokiego wzrostu produktu krajowego również dochody budżetu okazały się o prawie 2,7 mld zł wyższe od prognozowanych, a wydatki niższe od dopuszczonych ustawą limitów o prawie 2,9 mld zł.

Według szacunków NBP z października 2006 r. roczne tempo wzrostu PKB utrzyma się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 4,1-6,2% w 2007 r. oraz 4,5-7,0% w 2008 r.

Źródło: PAIiIZ