Wyznaczanie współczynnika wzorcowania przepływomierzy próbkujących z czujnikiem o prostokątnej powierzchni czynnej

Aby efektywnie wykorzystać potrzebę pomiaru przepływu w różnych systemach sterowania naukowcy poszukują skutecznych i efektownych metod wyznaczania strumienia objętości płynu. Dla użytkownika przepływomierza mniej istotna jest zasada działania, natomiast najważniejsze są jego właściwości metrologiczne. Dlatego ważnym elementem przy projektowaniu systemu pomiarowego z użyciem przepływomierzy są badania teoretyczne zjawisk zachodzących podczas przepływu medium.
Pomiar strumienia objętości lub strumienia masy jest jedną z najważniejszych wielkości mierzonych w przemyśle. Ze względu na przestrzenny charakter zjawiska, trudne warunki pomiaru i różnorodność aparatury pomiarowej pomiary przepływu należą do najtrudniejszych w metrologii [3]. Obecny postęp techniczny narzuca konieczność jak najdokładniejszego pomiaru przepływu płynu. Informacje uzyskiwane na podstawie tego typu pomiarów są wykorzystywane do kontroli stanu przepływu w różnych gałęziach przemysłu. 
Chcąc efektywnie odpowiedzieć na potrzebę pomiaru przepływu naukowcy poszukują skutecznych i efektywnych metod wyznaczania strumienia objętości płynu, co pociąga za sobą istnienie wielu typów przepływomierzy [2]. Dla użytkownika przepływomierza mniej  istotna jest jego zasada działania, natomiast najważniejsze są jego właściwości metrologiczne. 
Wyznaczając współczynnik wzorcowania przepływomierza próbkującego można dokonać wstępnej analizy metrologicznej. Czujniki wykorzystywane w przepływomierzach próbkujących wykonane są jako: powierzchniowe, punktowe lub odcinkowe [4]. 
Przedstawione w tym opracowaniu badania dotyczą przepływomierzy próbkujących, charakteryzujących się urządzeniem pierwotnym jednopowierzchniowym, w którym powierzchnia czynna czujnika jest prostokątna, a czujnik został umieszczony w średnicy rurociągu. 

Rys. 1. Schemat pomiaru przepływomierzem próbkującym: q ? wielkość mierzona, q? ? odtworzona wartośćwielkości mierzonej, v ? prędkość, x ? położenie czujnika ustalane za pomocą sondy, X ? wielkość wejściowa przetwornika pomiarowego, Y ? wielkość wyjściowa przetwornika pomiarowego
Pełna treść tego artykułu znajduje się w czasopiśmie CONTROL ENGINEERING Polska, grudzień 2005 r. nr 10 (23), rok III.