Wykorzystanie oprogramowania archiwizującego dane do przechowywania danych maszynowych

Wykorzystanie programów przeznaczonych do archiwizacji danych to doskonały sposób na przechowywanie i uzyskiwanie dostępu do olbrzymich ilości danych spływających poszczególnych maszyn. Jednak muszą one być często transformowane w celu wykorzystania ich w zakładach przemysłowych przez operatorów maszyn, inżynierów i zarząd. Wartość i znaczenie zasobów Big Data można zwiększyć, czyniąc je bardziej dostępnymi do przeglądania i analizowania. Często dzieje się tak przez podłączenie interfejsu HMI do programu archiwizującego dane, który jest następnie podłączany do innych platform programowych.

Programy do archiwizacji mogą przybierać wiele form – od prostych arkuszy kalkulacyjnych czy plików osobistych baz danych, przez profesjonalne produkty zawierające wszystkie zaawansowane funkcje, pochodzące od wielu producentów i działające na wielu platformach, aż po programy do archiwizacji, umożliwiające przechwytywanie i przechowywanie dziesiątków milionów punktów danych na sekundę. Istnieje wiele metod ułatwiających wykorzystanie informacji przechowywanych w programach archiwizujących – takich jak generowanie trendów, raportów i dostarczanie danych do zewnętrznych platform, gdzie są analizowane.

W większości maszyn jeden sterownik (lub więcej) jest podłączony do bramy sieciowej w celu umożliwienia działania oprogramowania HMI/SCADA; brama sieciowa działa tu jako koncentrator danych. Z kolei brama sieciowa HMI/SCADA jest podłączona do programu archiwizującego dane. Jeślidziała ona na platformie komputera typu PC, to program archiwizujący może mieć możliwość rezydowania na tym samym komputerze PC. Jeśli zaś brama sieciowa HMI/SCADA działa na osadzonej platformie, to programem archiwizującym będzie prawdopodobnie jakiś system zewnętrzny, oparty na platformie komputera PC, podłączony do tej osadzonej platformy za pomocą sieci Ethernet. Przy sporadycznych połączeniach z maszyną może się okazać konieczne wykorzystanie wbudowanej bazy danych do tymczasowego przechowywania danych historycznych. Mogą one być później skopiowane do większej bazy lub do programu archiwizującego. Jest to powszechnie stosowane rozwiązanie np. w magazynach zbiornikowych.
Brama sieciowa HMI/SCADA wysyła dane dotyczące pracy maszyny do programu archiwizującego w celu ich długotrwałego przechowywania. Inne dane, takie jak przyczyny awarii, analiza szczegółowa oraz zapewnienie jakości (Quality Assurance – QA) czy wyniki testów Statystycznej Kontroli Procesu (Statistical Process Control – SPC), są często wprowadzane ręcznie.Brama sieciowa umożliwia dostęp do danych przechowywanych w programie archiwizującym, a następnie ich prezentację operatorom i inżynierom. Program taki może dla celów bezpieczeństwa wysyłać zapisane informacje do zewnętrznych hurtowni danych (data warehouse) lub do różnych programowych platform służących analizie danych czy do pulpitów analityki biznesowej i OEE (Overall Equipment Effectiveness).

Podsumowując, interfejsy HMI oferują różne sposoby i możliwości przeglądania danych dotyczących bieżącej pracy maszyn. Obserwacja danych historycznych dotyczących pracy maszyn może uwidocznić zmiany w czasie oraz ujawnić parametry, które wpłynęły na wynik pracy tych maszyn.
Autor: Richard Clark jest inżynierem zajmującym się automatyką i sterowaniem procesem w firmie Wonderware, należącej do Schneider Electric.
Tekst pochodzi z nr 6/2016 magazynu "Control Engineering". Jeśli Cię zainteresował, ZAREJESTRUJ SIĘ w naszym serwisie, a uzyskasz dostęp do darmowej prenumeraty w formie drukowanej i/lub elektronicznej.