Wybór integratora systemów do projektu

Zbiorniki zewnętrzne i orurowanie gorzelni w firmie Angel?s Envy w Louisville (stan Kentucky, USA). Źródło: Mark T. Hoske, CFE Media, Control Engineering

Istnieje wiele aspektów, które należy rozważyć podczas wyboru odpowiedniego integratora systemów do realizacji projektu. Jednak poświęcenie odpowiedniej ilości czasu na zadanie ważnych pytań na początku pozwala firmie osiągnąć długoterminowe korzyści.

Wybór odpowiedniego integratora systemów do realizacji planowanego w najbliższej przyszłości projektu jest ważny dla osiągnięcia sukcesu przez ten projekt, natomiast ostateczna decyzja w tej kwestii zwykle dotyczy więcej niż jednego projektu. Jeśli pierwszy projekt, zrealizowany przy współpracy z wybranym integratorem systemów, odniesie sukces, to może to oznaczać początek nawiązania z tą firmą trwającej przez wiele lat współpracy przy realizacji następnych projektów. Jednak osiągnięcie sukcesu przez pierwszy projekt wymaga poprawnej realizacji wielu etapów działań ze strony integratora oraz firmy przemysłowej.

Stworzenie systemu dokumentacji

Dobrze opracowany system dokumentacji jest kluczem do sukcesu każdego projektu. Każdy integrator systemów powinien potrafić opisać swój system dokumentacji. Firma zajmująca się integracją systemów powinna także posiadać zespół dobrze przeszkolonych i wszechstronnych inżynierów, którzy potrafią obsługiwać system sterowania w zakładzie klienta. Dane o pracownikach firmy integratorskiej oraz referencje mogą dać klientowi dokładniejsze informacje na temat jej doświadczenia i wiedzy fachowej.

Analiza poprzednich projektów integratora systemów

Użyteczne jest przeanalizowanie poprzednich projektów realizowanych przez potencjalnego integratora systemów. W idealnym przypadku firmie przemysłowej wynajmującej integratora powinno zależeć na tym , aby projekty te dotyczyły tej samej gałęzi przemysłu, w której działa, jednak niekoniecznie jest to wymagane. W zakładach produkcyjnych istnieją dwa typy procesów: ciągłe i wsadowe. Pod wieloma względami operacje wsadowe są do siebie podobne i ich programowanie jest proste. Różnice sprowadzają się do cech i funkcji specjalnych, które mogą być różne ? od prostych do złożonych. Dostosowanie do użytkownika także może się zmieniać.

Skoncentrowanie się na tych kluczowych punktach jest podstawą znalezienia odpowiedniego integratora systemów do realizacji następnego projektu.

Kiedy wynająć integratora systemów

W każdym projekcie najlepiej jest, aby wszystkie zainteresowane strony zaangażowały się w niego jak najwcześniej, chociaż integrator systemów nie musi być częścią zespołu projektowego. Jednak zaangażowanie integratora systemów przy rozpoczęciu dyskusji np. nad schematem orurowania i oprzyrządowania (OO, ang. P&ID) jest dobrym pomysłem. Daje to integratorowi możliwość oceny schematów OO, oszacowania listy wejść/wyjść (I/O) i lepszego zrozumienia samego procesu technologicznego realizowanego w zakładzie klienta. Innym kluczowym punktem jest przegląd oznaczeń na urządzeniach. Może to się wydawać mało znaczące, jednak konwencje nazw, nawet gdy są już ustanowione, mają tendencję do zmian.

Korzyści z wynajęcia integratora systemów

Dobry integrator systemów będzie w stanie zrealizować następujące usługi:

? pomoc w zaprojektowaniu systemu sterowania od podstaw;

? zaprojektowanie i montaż szaf sterowniczych;

? doradztwo na temat platformy systemu sterowania;

? stworzenie i ocena schematów OO;

? dostarczanie wsparcia na miejscu w zakładzie lub powołanie grupy zajmującej się usługami inżynierskimi, która może dostarczać pomoc przy systemach sterowania;

? zapewnienie kompetentnego zespołu personelu zajmującego się sprzedażą;

? pomoc w sytuacjach awaryjnych, w tym w scenariuszu najgorszego przypadku.

Koszty wynajęcia integratora systemów

Wynajęcie integratora systemów może kosztować więcej w porównaniu do usług dostawców automatyki i oprogramowania lub pracy personelu własnego, jednak zaletą współpracy z integratorem jest dostęp do znacznie większej bazy wiedzy. Dzięki temu można rozwiązać większość potencjalnych problemów związanych z systemami sterowania. Ponadto większość integratorów systemów ma zawarte umowy ze swoimi głównymi dostawcami, co zapewnia im pierwszeństwo przed innymi firmami zwracającymi się do tych dostawców o wsparcie. Mając dostęp do integratora systemów i jego zespołu pracowników, firma przemysłowa będzie miała ułatwione zadanie związane z realizacją harmonogramów oraz dotrzymywaniem terminów.

Przy wykorzystaniu jedynie usług dostawców systemów automatyki i oprogramowania lub personelu zakładowego, dokumentacja często bywa przeoczona. Jedną z głównych korzyści wynajęcia integratora systemów jest to, że firma ta jest zmuszona do dokumentowania realizowanego procesu oraz systemu sterowania w zakładzie. Dokumenty są przekazywane użytkownikowi końcowemu przy odbiorze technicznym nowego systemu. Wynajęcie integratora systemu pozwala personelowi zakładowemu na skoncentrowanie się na zadaniach z zakresu projektu.

Analiza różnych systemów sterowania

Analizowanie różnych systemów sterowania jest trudnym zadaniem, które wymaga rozległej wiedzy na temat realizowanych w zakładzie procesów technologicznych i operacji. Zalecane jest uzyskiwanie informacji zwrotnych z działu operacyjnego i pracujących na co dzień operatorów.

Większość systemów sterowania realizuje te same funkcje podstawowe, jednak różnią się one cechami specjalnymi i skomplikowanymi funkcjami dotyczącymi realizowanych zadań.

Pytania, na które należy sobie odpowiedzieć, to:

? Czy zakład realizuje operacje ciągłe, czy wsadowe?

? Jak wiele pracy związanej z przygotowaniem interfejsów operatorskich wykonują obecnie pracownicy zakładu lub ile pracy z ich programowaniem mają oni mieć po zakończeniu projektu?

? Czy potrzebna jest nam redundancja?

? Jaki rodzaj transmisji danych jest potrzebny?

? Czy obecny system sterowania w zakładzie jest w jakikolwiek sposób dostosowany do użytkownika? Czy chcemy/potrzebujemy takiego dostosowania?

? Jakie dane historyczne chcemy zapisywać i na jak długo?

Innym ważnym punktem jest istniejący obecnie system sterowania. Dodatkowe pytania, na które należy sobie odpowiedzieć, to:

? Czy jest to starszy system, a jeśli tak, to czy jego producent jeszcze istnieje? Czy firma ta wciąż wspiera ten system?

? Czy chcemy zmodernizować istniejący system sterowania? Czy jest jakaś możliwość modernizacji tego systemu?

? Czy rozpoczęcie pracy z całkowicie innym systemem sterowania jest jedyną opcją, jeżeli nie ma możliwości modernizacji obecnego?

? Jakie cechy i funkcje istniejącego systemu sterowania chcemy zachować?

? Czy nasz obecny system sterowania jest redundantny?

Integrator systemów a usługi dostawcy systemów automatyki i oprogramowania

Współpraca z lokalnym integratorem systemów jest luksusem, którego jest pozbawiona większość zakładów przemysłowych. Podczas planowania jakiejkolwiek rozbudowy firmy lub przy budowaniu nowego zakładu w innym mieście zlokalizowanie najbliższego integratora systemów jest dobrym pomysłem.

Posiadanie do dyspozycji fachowców w najbliższej okolicy może obniżyć oczywiste koszty. Jest to także kluczowe w przypadku dostarczania usług w sytuacjach awaryjnych. Jeśli powstają krytyczne problemy, które muszą być szybko rozwiązane, a firma zajmująca się integracją systemów znajduje się w pobliżu, wówczas firma przemysłowa może skrócić przestój i zmniejszyć straty produkcyjne. Wraz z rosnącym zagrożeniem cyberatakami uzyskanie zdalnego dostępu do systemu sterującego w zakładzie jest bardziej kłopotliwe. Dlatego też pojawienie się specjalistów firmy zajmującej się integracją systemów w zakładzie jeszcze tego samego dnia jest wielką korzyścią dla firmy przemysłowej.

Ponadto dobrzy integratorzy systemów powinni posiadać wiedzę na temat wielu platform automatyki. Jeśli mamy w zakładzie skomplikowany system sterowania z wieloma platformami, to taki integrator systemów może obsługiwać różne platformy i skuteczniej rozwiązywać problemy.


John Loose jest inżynierem ds. integracji systemów w firmie Cross Company.