WSCAD – projektowanie układów automatyki, schematów elektrycznych i energetycznych

Firma Sigma CE Sp. z o.o. jest producentem i dystrybutorem oprogramowania WSCAD.
WSCAD jest systemem do projektowania układów automatyki, tworzenia projektów elektrycznych, energetycznych a także instalacji wewnętrznych w budynkach.
To kompleksowa aplikacja do tworzenia dokumentacji projektowej oraz narzędzie do pełnej archiwizacji i zarządzania istniejącym już zbiorem projektów.
WSCAD jest programem do prac konstrukcyjnych, jak również wykorzystywany jest w służbach utrzymania ruchu w zakładach przemysłowych, produkcyjnych.
Tworzenie schematu odbywa się w oparciu o biblioteki symboli graficznych i bazy danych artykułów przy wsparciu funkcji zarządzania i kontroli poprawności wykonywanych projektów. Biblioteki pozwolą na zbudowanie schematu, bazy danych natomiast umożliwią kontrolę pracy wykonywanej przez konstruktora w środowisku programu WSCAD.
Kompleksowa dokumentacja okołoprojektowa generowana jest automatycznie (listy: zaciskowe, materiałowe, kabli, połączeń, złączy, spisy zawartości, strony tytułowe,…)
Pomiędzy schematem a listami istnieje połączenie online, każda zmiana na schemacie powoduje automatycznie aktualizację list, natomiast każda zmiana w listach powoduje zmianę w schematach.
Integralną część programu stanowią także rozwiązania w zakresie tworzenia dokumentacji technicznej, które polegają na przygotowaniu szerokiego wachlarza makr rysunkowych, czyli często powtarzających się bloków, fragmentów schematów.
W WSCAD ponadto dostępne są funkcje eksportu / importu plików do formatów DWG i DXF a także do inteligentnego pliku PDF (WSCAD MLT). Poza tym bezpłatne przeglądarki programu WSCAD oferują możliwość odczytu pliku stworzonego w systemie, bez konieczności posiadania innych programów CAD.
MLT oznacza Multi-Language-Translator i umożliwia tłumaczenie stron projektów WSCAD na dowolny język w formacie Unicode. 
WSCAD MLT konwertuje schematy, projekty z wcześniejszych wersji WSCAD, wykorzystując zestaw znaków Unicode. Tłumaczy projekty na języki azjatyckie i dalekowschodnie. Bez problemu poradzi sobie z językami wykorzystującymi cyrylicę. Uniwersalny system podłączania baz danych pozwala na stosowanie leksykonów stworzonych w różnych systemach bazodanowych.
Aplikacja do projektowania instalacji wewnętrznych na podkładach architektonicznych nosi nazwę Moduł Building i zawiera tak ważne funkcje jak np. zliczanie długości wykorzystanego przewodu, podgląd kontrolny 3 D, czy też automatyczne generowanie schematu ideowego w oparciu o projekt instalacyjny. Ponadto dostępność rozbudowanych baz danych artykułów umożliwia tworzenie zestawień materiałowych z całego obiektu, poszczególnych pięter czy też jednostek mieszkalnych.
Interfejs do NC-maszyn Add-On przenosi w postaci pliku dane planu zabudowy szafy sterowniczej do obrabiarek sterowanych cyfrowo firmy Steinhauer lub Kiesling. Po imporcie, w zależności od rodzaju maszyny wszystkie wiercenia oraz frezowania przeprowadzone zostaną automatycznie.
Program WSCAD może być poddany dowolnej konfiguracji, tzn. że środowisko pracy może być dostosowane do indywidualnych wymagań użytkownika.
Oferta  firmy Sigma CE Sp.z o.o. obejmuje doradztwo i pomoc techniczną w obsłudze programu. Oprócz tego obszerny program szkoleniowy umożliwia optymalne wdrożenie systemu WSCAD a doświadczonym użytkownikom przybliża nowe możliwości. Ponadto zapewnia także opiekę nad systemem, oraz konsekwentnie udoskonalane wersje programu.