Własna produkcja mediów w oparciu o systemy kogeneracyjne

    Krzysztof Maciąg,menedżer produktu w firmie Centrum Elektroniki Stosowanej CES
    Pierwszym krokiem podejmowanym w celu obniżenia kosztów w zakładzie przemysłowym jest zazwyczaj zmniejszenie zużycia energii elektrycznej dzięki zainstalowaniu przetwornic częstotliwości (falowników). Kolejnym działaniem – coraz bardziej popularnym – jest własna produkcja mediów energetycznych w oparciu o systemy kogeneracyjne. Istotą tego rozwiązania jest współwytwarzanie w jednym urządzeniu prądu i ciepła. Takie urządzenie nazywane jest agregatem kogeneracyjnym. Agregat składa się z trzech najważniejszych elementów: silnika spalinowego, prądnicy oraz układu wymienników ciepła.
    W silniku spalinowym energia zawarta w gazie podczas procesu spalania w cylindrach przekształcana jest na energię mechaniczną oraz cieplną. Energia mechaniczna z kolei zamieniana jest na elektryczną w sprzężonej z silnikiem prądnicy, a energia cieplna, poprzez układ wymienników, odbierana jest w postaci gorącej wody lub/i pary. Sprawność takiego układu wynosi blisko 90%. Dla porównania, w tradycyjnej produkcji suma strat związanych ze sprawnością urządzeń oraz przesyłem sięga nawet 50%. Tak duże straty w tradycyjnej produkcji mediów diametralnie zwiększają ich ceny sprzedaży.
    Obecnie głównymi odbiorcami systemów kogeneracyjnych są zakłady takich branż, jak przetwórstwo owoców i warzyw, mleczarstwo, cukrownictwo, metalurgia, utylizacja (oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, biogazownie).