Skuteczne zarządzanie energią jest procesem ciągłym i cyklicznym

    Andrzej Brodowicz, menedżer produktu w firmie Endress+Hauser Polska
    Na rynku dostępnych jest wiele systemów informatycznych przygotowanych do zarządzania energią, większość jednak skupia się na zarządzaniu energią elektryczną, traktując po macoszemu inne nośniki energii. Systemy zarządzania energią wykorzystują różne technologie do osiągnięcia celu. Mogą być zbudowane w oparciu o technologię internetową dającą dostęp do systemu z dowolnego komputera wyposażonego w przeglądarkę internetową, mogą wykorzystywać systemy akwizycji i wizualizacji danych SCADA, znane z systemów automatyki procesów lub mogą być autorskimi rozwiązaniami producentów.
    Skuteczne zarządzanie energią jest procesem ciągłym i cyklicznym. Wymaga okresowego sprawdzania stanu instalacji poprzez analizę wskaźników efektywności oraz wdrażania działań korygujących. Przewodnikiem dla zakładów chcących wdrożyć system zarządzania energią jest norma ISO 50001, opisująca metodykę zarządzania energią. Wykorzystuje ona model PDCA (Plan – zaplanuj, Do – wykonaj, Check – sprawdź, Act – działaj) do uzyskania ciągłej poprawy w obszarze efektywności energetycznej. Każdy może skorzystać ze wskazówek zawartych w standardzie ISO 50001, bez konieczności jego wdrażania w zakładzie, jednak firmy podchodzące poważnie do tematu zarządzania energią przeprowadzają również certyfikację posiadanego systemu. To daje im przejrzystość działania i pozwala osiągnąć zamierzony cel zwiększenia efektywności energetycznej.