Główne cele polityki energetycznej Polski

    Paweł Tomaszewski, dyrektor ds. marketingu w firmie SKAMER-ACM
    Gospodarka Polski charakteryzuje się nadal nadmiernym zużyciem energii, surowców i materiałów w tworzeniu dochodu narodowego. Dlatego niezwykle istotnym problemem jest racjonalne użytkowanie energii we wszystkich branżach i gałęziach gospodarki narodowej. Kwestia poprawy efektywności energetycznej jest traktowana priorytetowo w polityce energetycznej Polski. Głównymi jej celami są: dążenie do utrzymania zeroenergetycznego wzrostu gospodarczego, tj. rozwoju gospodarki następującego bez wzrostu zapotrzebowania na energię pierwotną, konsekwentne zmniejszanie energochłonności polskiej gospodarki do poziomu notowanego w krajach dawnej unijnej Piętnastki.
    Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej został opracowany na podstawie przedmiotowej ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. oraz załącznika XIV do dyrektywy 2012/27/UE.
    Aby realizować zadania poprawiające efektywność energetyczną, nie wystarczy już tylko mierzyć parametrów mediów energetycznych, lecz należy w sposób ciągły aktywnie nimi zarządzać, używając nowoczesnych technik z optymalnym wykorzystaniem środków technicznych i organizacyjnych.