Ważna obsługa posprzedażowa

    Grzegorz Spiechlanin, Senga
    Ważna obsługa posprzedażowa
    Parafrazując podstawową regułę decydującą o czynnikach wpływających na wartość rynkową nieruchomości: „lokalizacja, lokalizacja i lokalizacja”, należałoby powiedzieć: „serwis, serwis i jeszcze raz serwis”. Ze szczególnym naciskiem na obsługę posprzedażową. 
    Wprowadzenie wysokospecjalizowanych rozwiązań klasy SCADA w obszarach FMS, BMS czy DCS u klientów, którzy do tej pory nie decydowali się na tego typu rozwiązania, zawsze wiąże się z problemami i wątpliwościami dotyczącymi kwestii proceduralnych, organizacji pracy, wpływu na wydajność i modyfikacje dotychczas stosowanych technologii. Na tym etapie pozostawienie wdrażającego system „samemu sobie” może od strony decyzyjnej nieodwracalnie zamknąć drogę do dalszych inwestycji w systemy tej klasy. 
    Pomoc w formie dodatkowych szkoleń – popartych analizą bieżących problemów eksploatacyjnych sygnalizowanych przez klienta, zapewnienie całodobowej „hotline” oraz wsparcia w stopniowym rekonfigurowaniu i dostosowywaniu już działającego systemu do zmieniających się potrzeb użytkownika, powinna stanowić absolutny standard postępowania firm wdrożeniowo-integratorskich.