Zróżnicowane wymagania klientów

  Daniel Dziadek, Dyrektor ds. Projektów Strategicznych dział CSC w firmie Transition Technologies 
  Zróżnicowane wymagania klientów
  Wymagania klientów w zakresie systemów SCADA/HMI oraz DCS są zróżnicowane i zależą m.in. od  złożoności procesu (ciągły, dyskretny), wymaganego poziomu niezawodności oraz integralności danych. Pracując w firmie zajmującej się dostarczaniem szerokiej gamy rozwiązań automatyki – głównie w obszarach takich jak: energetyka, ropa i gaz, chemia, czy farmacja – mam możliwość obserwacji jak, zmienił się ten rynek na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat.
  Producenci takich systemów, starając się wychodzić naprzeciw potrzebom, kuszą klientów czy to standardami niezawodności, ilością obsługiwanych protokołów komunikacyjnych, czy pracy na różnych platformach sprzętowych, jak chociażby urządzenia mobilne. Ze względu na mnogość danych ważnym elementem z punktu widzenia biznesu jest także dotarcie w czasie rzeczywistym do informacji pozwalających ocenić stan przedsiębiorstwa. Swoje zastosowanie znajdują tu także technologie bezprzewodowe czy zawansowane algorytmy pozwalające na modelowanie procesów, systemy wsparcia eksploatacji, elastycznie konfigurowalne moduły I/O, czy magistrale systemowe dziś już na poziomie Gb/s. Wraz ze wzrostem możliwości wzrasta także ryzyko różnego rodzaju zagrożeń, dlatego wyzwaniem staje się szeroko pojęte bezpieczeństwo IT.
  Przyszłość tytułowych systemów to m.in. dalszy rozwój technologii procesorów stosowanych w sterownikach. Z kolei kompaktowe moduły pozwalające na minimalizację (oszczędność) systemów wraz z możliwościami, jakie dają zdalne terminale, przyczynią się do zmniejszenia (w niektórych przypadkach wyeliminowania) stałej obsługi obiektowej.
  Klienci mają zatem z czego wybierać, zestawiając swoje potrzeby z możliwościami danego systemu, weryfikując cenę zakupu, ale także koszty serwisu w okresie eksploatacji.