W kierunku Przemysłu 4.0

    Jan Nieswandt, EMEA Product Marketing Manager Vision and RFID w firmie Omron

    Podobnie jak w całej branży, również w zakresie systemów wizyjnych widzimy ewolucję w kierunku Przemysłu 4.0 i najnowszych technologii. Jednym z głównych trendów w produkcji jest coraz częstsze wykorzystywanie sztucznej inteligencji i algorytmów głębokiego uczenia (deep learning).

    Kontrola wizyjna staje się coraz dokładniejsza, a także coraz bardziej się automatyzuje. Obecne rozwiązania pozwalają na śledzenie nawet drobnych odstępstw od normy na linii produkcyjnej, co wcześniej nie było możliwe, lub wykrywanie błędów, z których producenci do tej pory nie zdawali sobie sprawy. Dane z poszczególnych kodów mogą być połączone z innymi potrzebnymi informacjami. Na ich podstawie tworzy się pełny obraz. Kamery wizyjne można konfigurować na potrzeby monitorowania różnych aspektów produkowanych towarów, co umożliwia m.in. wykrywanie niedoskonałości, sprawdzanie etykiet pod kątem błędów w druku itp. Systemy pozwalają na bieżąco monitorować produkcję – po przetworzeniu i analizie danych porównują wyniki z oczekiwaniami. W przypadku jakichkolwiek uchybień wdrażane są wcześniej zaprogramowane działania. Mimo tego, że system podejmuje takie decyzje samodzielnie, jednocześnie informuje operatora na wypadek, gdyby były potrzebne dodatkowe działania. Ten proces pozwala na poprawę efektywności linii, umożliwiając szybkie i dokładne wykonywanie zadań.

    Ze względu na bezpieczeństwo konsumentów niezwykle istotne jest dokładne śledzenie i kontrola artykułów spożywczych i farmaceutyków. W tych branżach zapotrzebowanie na rozwiązania w zakresie identyfikowalności rośnie ze względu na rynkowe trendy związane z bezpieczeństwem produktów żywnościowych, walkę z podrabianymi towarami czy coraz większą świadomość klientów na temat pochodzenia produktów. W tych dwóch branżach bardzo istotna jest również kontrola jakości opakowań. O wycofaniu dobrego towaru może zdecydować np. nieczytelny kod kreskowy czy niepoprawna data ważności.