Czynniki napędzające oraz hamujące rynek systemów wizyjnych

  Dariusz Andrzejewski, Senior Account Sales Engineer Machine Vision w firmie Cognex Poland

  Postępująca robotyzacja procesów produkcyjnych pociąga za sobą wzrost zapotrzebowania na widzenie maszynowe. Coraz częściej budowane są maszyny uniwersalne, które muszą być łatwo i szybko przezbrajane przy krótkich seriach produkcyjnych. Tego typu rozwiązania wymuszają stosowanie większej liczby robotów i systemów wizyjnych.

  Obecnie główną przyczyną wzrostu popularności systemów wizyjnych są coraz wyższe wymagania jakościowe dotyczące produktów oraz rosnące prędkości procesów produkcyjnych. Nie bez znaczenia jest także wzrost kosztów pracownika, przez co firmy coraz częściej starają się zastąpić człowieka widzeniem maszynowym.

  Z kolei najpoważniejszą barierą we wdrażaniu systemów jest złożoność zadań stawianych przed widzeniem maszynowym, co wymaga stosowania systemów wielokamerowych, często z kamerami o wysokich rozdzielczościach. W rezultacie rozwiązanie jest kosztowne i nieopłacalne.

  Jeśli chodzi o nowości na rynku, to okazuje się, że większość dostawców rozwija zaawansowane systemy 3D do aplikacji bin picking czy szybkiego wymiarowania 3D.

  Ponadto zauważalne jest coraz częstsze wykorzystywanie sztucznej inteligencji w urządzeniach widzenia maszynowego. Mają one znaczną przewagę nad tradycyjnym podejściem do analizy wizyjnej w procesach o dużej zmienności i zwiększają skuteczność systemów wizyjnych. Sieci neuronowe likwidują kolejne bariery, które do tej pory wręcz uniemożliwiały stosowanie widzenia maszynowego.