UPS jako rezerwa: korzyści dla sieci energetycznej i zyski dla użytkownika

Eaton
Źródło: Eaton

Zgodnie z najnowszymi prognozami, segment centrów przetwarzania danych odnotuje gwałtowny wzrost, co nie jest nowym zjawiskiem. Wszystkie największe firmy technologiczne takie jak Microsoft, Amazon Web Services, Google i Apple pracują bez końca nad lokalizacjami, bezpiecznym finansowaniem i przełomowymi rozwiązaniami w kolejno powstających centrach przetwarzania danych. Tylko w zeszłym roku firmy Amazon i Google otworzyły więcej nowych centrów przetwarzania danych niż inni dostawcy usług internetowych lub usług w chmurze.

Ta eksplozja centrów przetwarzania danych na całym świecie wynika w dużej mierze z faktu, że liczba podłączonych do Internetu urządzeń zwiększyła się dziesięciokrotnie, a do 2022 r. wzrośnie ona do 28,5 mld. Według badań grupy Synergy, oprócz istniejących obecnie 430 hiperskalowych centrów przetwarzania danych, kolejne 132 znajdują się na różnych etapach planowania lub budowy – głównie ze względu na stałe zapotrzebowanie na usługi w chmurze i usługi internetowe.

Podczas gdy zapotrzebowanie na większe i nowocześniejsze centra przetwarzania danych wciąż rośnie, mamy również do czynienia z oczywistą, lecz ignorowaną kwestią na temat wpływu, jaki wywierają one na światową gospodarkę energetyczną. Obecnie centra przetwarzanych danych odpowiadają za 3% światowego zużycia energii elektrycznej, czyli zużywają więcej energii niż całe Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii. W skali globalnej odpowiadają one również za 2% całkowitych emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.

Ich wpływ na globalne zapotrzebowanie na energię elektryczną wysunął się ostatnio na pierwszy plan w szerszej rozmowie na temat energii, przy czym wielu kluczowych graczy podejmuje działania mające na celu zwalczanie negatywnych skutków tej sytuacji. Ostatnio firma Microsoft, w projekcie Natick, posunęła się nawet do umieszczenia swoich serwerów centrum przetwarzania danych na dnie Morza Północnego w celu obniżenia kosztów ich chłodzenia. Przyjmując bardziej „tradycyjne” podejście, firma Apple nadal wykorzystuje w 100% energię odnawialną w swoich centrach przetwarzania danych, do czego zobowiązała się ponad 10 lat temu.

Podczas gdy wiele organizacji podjęło istotne kroki w celu zmniejszenia negatywnego wpływu centrów przetwarzania danych poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, w dyskusji na ten temat często pomijany jest jeden element – niestabilność tej energii. Ponieważ jednak centra przetwarzania danych muszą polegać na stabilnej i niezawodnej elastyczności energetycznej, aby zapewnić ciągłość i pełną ochronę zasilania w przypadku obciążeń o krytycznym znaczeniu, kluczowe znaczenie mają tutaj alternatywne możliwości.

Eaton
Źródło: Eaton

System UPS jako rezerwa (UPS-as-a-Reserve – UPSaaR)

Przy wahaniach i niestabilności energii elektrycznej, osiągnięcie jej najwyższej jakości przy zachowaniu równowagi pomiędzy jej wytwarzaniem i zużyciem jest sprawą najwyższej wagi. Wraz z coraz częstszym wprowadzaniem zmiennych źródeł energii odnawialnej, staje się to coraz większym wyzwaniem. W odpowiedzi na to branżowe wyzwanie pojawiła się ostatnio koncepcja znana jako „UPS jako rezerwa” (UPS-as-a-Reserve). Nowoczesny zasilacz UPS może być energooszczędny, wykorzystując zgromadzoną w bateriach energię w celu uzyskania dodatkowych korzyści. Zasilacz UPS z tymi możliwościami umożliwia operatorom centrów przetwarzania danych wsparcie sieci energetycznej poprzez reagowanie na dynamicznie zmieniające się zapotrzebowanie na energię w sieci oraz pomaga w unikaniu przestojów.

Rozwiązanie „UPS jako rezerwa” może nawet przyczynić się do zysków i zwrotu z inwestycji w systemy UPS. Oferując zasilanie rezerwowe dla sieci energetycznej i uczestnicząc w systemach regulacji częstotliwości, operatorzy centrów przetwarzania danych, którzy korzystają z usług UPSaaR, mają możliwość generowania znacznych korzyści finansowych. W rzeczywistości użytkownicy rozwiązania UPSaaR korzystają rocznie ze zwrotów w wysokości dziesiątek tysięcy euro za MW mocy przydzielonej do sieci.

Zatem jak to działa?

Usługa UPSaaR umożliwia operatorom centrów przetwarzania danych udział w rynku regulacji częstotliwości. UPS może reagować na zmiany częstotliwości sieci i wykorzystywać energię zgromadzoną w bateriach do regulowania mocy pobieranej przez UPS, zapotrzebowania z sieci, w celu zapewnienia szybkiej i dokładnej reakcji, która jest niezależna od poziomu obciążenia. W rezultacie operatorzy centrów przetwarzania danych mogą wspierać sieć energetyczną w zakresie regulacji częstotliwości, tworząc jednocześnie dodatkowe przychody w celu zrekompensowania całkowitego kosztu posiadania zasilacza UPS lub w ramach zwiększania konkurencyjności centrum przetwarzania danych z perspektywy cenowej.

Niestety obecnie nie wszystkie systemy UPS w branży obsługują technologię UPSaaR. Jeśli jednak liczba centrów przetwarzania danych będzie nadal rosnąć zgodnie z oczekiwaniami, liderzy branży będą musieli uznać za priorytet wykorzystanie w pełni potencjału najnowszych technologii UPS. Dzięki przywróceniu kontroli do centrów przetwarzania danych i pomocy dostawcom energii w zrównoważeniu zużycia energii z jej wytwarzaniem, przemysł centrów przetwarzania danych może ostatecznie zacząć wywierać pozytywny wpływ na świat i zmniejszyć swój ślad węglowy, co prawdopodobnie stanie się faktem w najbliższej przyszłości.


Autor: Janne Paananen, Menadżer Technologii, firma Eaton EMEA

Źródło: Eaton