UNIQO HMI – uniwersalna platforma wizualizacji

UNIQO HMI to zupełnie nowa, kompletna platforma programowa ukierunkowana na implementację interfejsów człowiek-maszyna. Nowoczesne i intuicyjne środowisko programistyczne pozwala na tworzenie złożonych i modułowych aplikacji HMI przy użyciu predefiniowanych funkcji i obszernej biblioteki obiektów. Projekty można wzbogacać poprzez automatyzację powtarzalnych zadań przy użyciu skryptów. UNIQO HMI opiera się na architekturze, która pozwala klientom rozszerzyć, w sposób bezpośredni i autonomiczny, wszystkie funkcje projektu HMI.

Każdy obiekt projektu UNIQO HMI jest definiowany przy użyciu standardu OPC, oferując wysoki stopień interoperacyjności. Aplikacje HMI mogą działać jako klienty i serwery, umożliwiając bezpieczną wymianę danych. Zarządzanie bezpieczeństwem UNIQO HMI obejmuje poziom aplikacji, umożliwiając wyjątkowo szczegółową kontrolę dostępu użytkownika. UNIQO HMI zapewnia maksymalną interoperacyjność z różnymi sterownikami PLC dzięki wydajnej implementacji najpopularniejszych protokołów komunikacyjnych oraz standaryzacji komunikacji na wszystkich poziomach: od czujników po ERP. UNIQO HMI działa na wielu platformach i systememach operacyjnych, gwarantując przenośność projektu między dowolnymi urządzeniami: panelami HMI o różnaj wielkości, komputerami przemysłowymi czy urządzeniami mobilnymi.