Unijne oczyszczanie

    Około 90 milionów złotych pochłonie modernizacja oczyszczalni ścieków w Cięcinie oraz Żywcu. Zajmą się tym – odpowiednio – konsorcjum PIOŚ Ekoklar z Piły oraz Instal Kraków. Prace mają potrwać do 2009-2010 roku. Ponad 70%. potrzebnych pieniędzy będzie pochodziło z funduszy Unii Europejskiej. Inwestycje są elementem projektu „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie”, którego celem jest poprawa zarządzania gospodarką ściekową w powiecie żywieckim i dostosowanie systemu kanalizacji do standardów określonych w dyrektywach Unii Europejskiej. W ramach projektu powstaną między innymi: sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 786 km, 181 przepompowni ścieków, a także sieć wodociągowa o długości 124 km.