Turck – System RFID do pracy w ciężkich warunkach przemysłowych

System Blident firmy TURCK dzięki swoim parametrom może być stosowany w nawet najbardziej wymagających aplikacjach takich jak autoklawy. Specjalnie wykonane nośniki danych wielokrotnego zapisu ułatwiają realizację bardziej spójnych systemów śledzenia.
Wysokie temperatury rzędu 140oC, wilgotność i ciśnienie atmosferyczne nie należą do standardowych warunków pracy komponentów elektronicznych. Autoklawy należą do jednych z najbardziej wymagających aplikacji w przemyśle spożywczym: wykorzystują wysoką temperaturę i ciśnienie do wyjaławiania produktów spożywczych.
Aby uzyskać dokładną informację o położeniu każdego z półproduktów i produktów końcowych ? pozwalającą użytkownikowi wdrażać właściwe etapy produkcji ? często wykorzystywane są tradycyjne optyczne metody identyfikacji, takie jak kody kreskowe czy kody Data Matrix. Obydwa systemy pozwalają na identyfikację partii materiału na poszczególnych etapach procesu i podjęcia odpowiednich kroków. Obie metody mają też wady. Po pierwsze, etykiety drukowane narażone na działanie wysokich temperatur, wilgoci i brudu mogą ulec szybkiemu uszkodzeniu. Po drugie kod kreskowy może dostarczyć informacji jedynie o numerze partii produktu. W ten sposób system automatycznej identyfikacji pozostaje nie w pełni zautomatyzowany.
W przeciwieństwie do konwencjonalnych systemów identyfikacji nośnik danych systemu RFID oferuje znacznie więcej informacji. Nośniki danych FRAM i EEPROM dostępne w wersjach o rozmiarze pamięci do kilku kilobajtów mogą przechowywać jednocześnie wiele istotnych informacji takich jak ID pojedynczego obiektu, informację o każdym kroku w procesie produkcji lub dane sterujące procesem. Dane mogą być odczytywane automatycznie bez opóźnień i w zależności od typu pamięci nawet do 10 miliardów razy.
Kolejną ważną zaletą radiowych systemów identyfikacji jest mniejsza podatność na zakłócenia środowiskowe. Podczas gdy etykiety drukowane umieszczone w autoklawach szybko ulegną zniszczeniu to nośniki danych RFID mogą pracować bez przeszkód przez długi czas w ciągle zmieniających się i ciężkich warunkach.
Komponenty systemu BLident firmy TURCK są tworzone tak by spełniały normy zawarte w rozporządzeniu 178/2002 Unii Europejskiej mówiącym, że ?przedsiębiorstwa produkcyjne mają obowiązek stosowania odpowiednich systemów i procedur zapewniających możliwość monitorowania żywności, pasz, zwierząt hodowlanych oraz wszelkich substancji wchodzących w skład środków spożywczych na każdym etapie produkcji, przetwarzania i dystrybucji?.
Oprócz nośników powlekanych szkłem (TW-R4-22-B128) do pracy w temperaturze do 140oC, w skład systemu BLident wchodzą także głowice czytająco-zapisujące, kable łączeniowe oraz interfejs sieciowy do montażu w szafie sterowniczej (BL20) lub bezpośrednio na obiekcie (BL67). W ten sposób kompleksowy system identyfikacji pozwala użytkownikom w branży żywności i pasz określić stan półproduktów i produktów końcowych w każdej chwili bez względu na warunki środowiskowe.
System BLident pozwala nie tylko ulepszać poszczególne etapy produkcji ale ułatwia również śledzenie partii towarów w łańcuchu dostaw za pomocą kodów (tzw. track and trace) redukując w ten sposób czas przestojów oraz obniżając całkowite koszty systemu. Przymocowane do zbiorników lub wózków, nośniki danych o stopniu ochrony IP67 mogą pozostawać tam w trakcie całego procesu produkcji a odpowiednie dane mogą być przechowywane i pobierane automatycznie na każdym etapie produkcji tak aby użytkownik miał dostęp do kompleksowej informacji na temat całego procesu. www.turck.pl