Trendy w obszarze cloud computingu

    Sławomir Kuźniak, dyrektor ds. zarządzania produktem w firmie BPSC:
    Z badań firmy analitycznej Panorama Consulting wyłania się ciekawy trend, jakim jest odejście od tzw. dużych wdrożeń na rzecz realizacji mniejszych i krótkoterminowych projektów. Tę tendencję widzimy również wśród naszych klientów, którzy, inwestując w oprogramowanie ERP, skupiają się na poszczególnych funkcjonalnościach. Można powiedzieć, że obecnie zapanowała moda na agile ERP, czyli tzw. zwinne metodyki wdrożeń. Podejście takie rozkłada koszty w czasie i pozwala elastycznie rozwijać oprogramowanie przy określonym budżecie i terminie realizacji, sterując elastycznie zakresem prac.
    To istotna zmiana, bo jeszcze do niedawna na rynku systemów ERP królowały tradycyjne kaskadowe czy prototypowe metodyki wdrożeń w modelu on-premise. Jednak analiza przedwdrożeniowa, przygotowanie systemu, konfiguracja, testy, poprawki, szkolenia to proces żmudny i długotrwały. Obecnie zmiany następują tak szybko, że może się okazać, iż kupiony i wdrożony system wykorzystywany jest zaledwie w 20%, a pozostałe funkcjonalnościnie są potrzebne. Dlatego też w nadchodzących latach powinniśmy się spodziewać zdecydowanego zwrotu w kierunku chmury, która odpowiada bezpośrednio na podobne problemy.