TOP 5 artykułów lutego

Zrozumieć hierarchię kontroli

Skuteczne zapobieganie zagrożeniom poprzez zwiększenie niezawodności rozwiązań bezpieczeństwa.

Problemy z cyberbezpieczeństwem – ryzyka i zobowiązania

Chad Pinson z firmy Aon rozmawia z Plant Engineering na temat tego, jak przemysł produkcyjny musi zareagować na rosnące zagrożenia dla cyberbezpieczeństwa.

Zastosowania sztucznej inteligencji w przemyśle

W minionych latach miał nastąpił szybki rozwój sztucznej inteligencji (AI) związany z zastosowaniem metod głębokiego uczenia. Pozwoliło to na skokowy wzrost możliwości w zadaniach do niedawna uznawanych za domenę człowieka, takich jak widzenie, interpretacja bodźców sensorycznych czy projektowanie. Technologia ta znalazła przełożenie na różne aplikacje w obszarze przemysłu i produkcji. Poniżej przedstawiamy najistotniejsze z zastosowań AI.

Budowa maszyn: jasna przyszłość komponentów standardowych

Projektowanie maszyn pod kątem przyszłej wydajności zawsze stanowi wyzwanie i wymaga uwzględnienia wielu różnych czynników, takich jak rozwijające się technologie oraz nowe sposoby produkcji i montażu. Aby zmniejszyć tę niepewność zaleca się stosowanie standardowych komponentów – wyjaśnia Martin Ahner, trener prowadzący szkolenia na temat produktów i dyrektor norelem ACADEMY.

Trzy wskazówki w celu uniknięcia zagrożenia dla pracowników ze strony łuku elektrycznego

Praca związana z prądem elektrycznym może być ryzykowna, jednak nie musi narażać nas na niebezpieczeństwo. Firmy powinny się upewnić, że ich pracownicy znają zasady wykonywania prac z wysokim napięciem oraz wiedzą, co robić w przypadku zapalenia się łuku elektrycznego. Zagrożenia mogą być zminimalizowane lub wyeliminowane, jeśli firmy i ich pracownicy przestrzegają odpowiednich przepisów BHP.