Technologia RFID – więcej niż identyfikacja

    Trudno jednoznacznie określić, jaka będzie przyszłość identyfikacji radiowej, jednak obecnie widać coraz większe zastosowanie technologii w innych aplikacjach niż sama identyfikacja. Coraz popularniejsze staje się stosowanie RFID w pozycjonowaniu samojezdnych wózków AGV. Umieszczenie nośników danych w podłożu systemu AGV pozwala na absolutne pozycjonowanie wózków. Takie rozwiązanie znacznie podnosi niezawodność systemu dzięki eliminacji błędów w rozmieszczaniu produktów i ciągłej informacji o aktualnym położeniu wózków.

    Kolejnym nowatorskim rozwiązaniem jest zastosowanie technologii RFID w walce z nielegalnym kopiowaniem produktów (piractwem). Producenci instalują nośniki w fazie produkcji i pozostawiają je w produktach do momentu detalicznej sprzedaży końcowym klientom.

    Przełomem w większej popularyzacji systemów RFID stała się technologia elastycznych obwodów montowanych na podłożach z elastycznych tworzyw sztucznych. Pozwoliło to na wykonanie nośników np. w formie naklejki. Takie rozwiązanie wpływa znacząco na miniaturyzację nośników, przy jednoczesnej redukcji ich ceny. W tym kierunku nastąpi rozwój systemów RFID w najbliższych latach. Nie przewidujemy raczej tworzenia nowych technologii w tym obszarze. Stawiamy bardziej na rozwój tych obecnych w kierunku miniaturyzacji i redukcji cen, przy zachowaniucoraz większych odległości detekcyjnych.