Sześć zalet systemu SCADA

Dzięki wdrożeniu systemu SCADA firma YourCoffee zintegrowała aplikację e-commerce z zakładem produkcyjnym. | Źródło: Inductive Automation

Oprogramowanie HMI i SCADA ułatwia integrację technologii operacyjnych (OT) i technologii informatycznych (IT). Ale nie tylko: oferuje także sześć innych, nie mniej istotnych zalet.

Interfejsy człowiek-maszyna (HMI) oraz oprogramowanie do nadzoru, sterowania i akwizycji danych (SCADA) odgrywają dziś w przedsiębiorstwach przemysłowych rolę kluczową. System SCADA umożliwia im sterowanie całością procesów przemysłowych – zarówno lokalnie, jak i zdalnie, a także monitorowanie, zbieranie i przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym. Co więcej, za pośrednictwem oprogramowania HMI wchodzi w bezpośrednie interakcje z czujnikami, zaworami, pompami i silnikami oraz rejestruje zdarzenia, zapisując je w formie logów.

Systemy SCADA nie tylko zmieniły przebieg wielu procesów przemysłowych, ale także same w ciągu ostatnich lat uległy znaczącym, ewolucyjnym zmianom, dzięki czemu dziś potrafią znacznie więcej niż na początku swojej historii. Odgrywają m.in. kluczową rolę w rozwiązywaniu problemów wspólnych działom technologii operacyjnej (OT) i technologii informacyjnej (IT), takich jak zapewnienie szerokiej dostępności danych, integracja różnorodnych systemów czy stawienie czoła nowym wyzwaniom biznesowym. Wszystkie te wyzwania pojawiły się wraz z wprowadzeniem na rynek inteligentnych maszyn, popularyzacją Big Data oraz wdrażaniem przemysłowego Internetu. I wszystkie można rozwiązać przez połączenie najlepszych cech systemów sterowania i IT.

Sześć zalet systemów SCADA

Nowoczesne platformy i technologie przemysłowe podlegają ciągłej ewolucji, dzięki czemu powstają coraz to nowsze, innowacyjne systemy dedykowane najróżniejszym gałęziom przemysłu. Centralne miejsce wśród nich zajmuje oprogramowanie SCADA, oferujące sześć głównych zalet: 1) możliwość łączenia heterogenicznych danych i różnorodnych systemów, 2) rezygnację z papieru na rzecz nośników cyfrowych, 3) przeprowadzanie zaawansowanych operacji logicznych, 4) udostępnianie danych większej liczbie użytkowników, 5) zwiększanie zakresu zastosowań urządzeń mobilnych oraz 6) połączenie zakładów i ludzi w jedną sieć.

Systemy SCADA mogą z powodzeniem porozumiewać się z programowalnymi sterownikami logicznymi (PLC) oraz urządzeniami peryferyjnymi. Tradycyjne systemy SCADA miały jednak tę słabość, że obsługiwały jedynie PLC wybranych producentów. Dziś, gdy kwestia zbierania danych z wielu wyizolowanych PLC i ich integracja w ramach jednej platformy nabiera kluczowego znaczenia, nowoczesne SCADA coraz częściej mogą współpracować z każdym urządzeniem – niezależnie od producenta. Wszystko dzięki wdrożeniu nowoczesnych standardów komunikacji, takich jak OPC UA, które umożliwiają komunikację między systemem SCADA a urządzeniami dowolnego producenta. 

Ale nie tylko: innymi istotnymi źródłami danych dla systemów SCADA są także systemy CMMS (skomputeryzowanego zarządzania utrzymaniem ruchu), ERP (planowania zasobów przedsiębiorstwa) oraz MES (zarządzania produkcją). Ich połączenie i powiązanie kontekstualne na ekranie interfejsu operatora mogą dostarczyć przedsiębiorstwu niesamowitych wręcz korzyści.

SCADA łączy klientów i dostawców

Aby przedstawić możliwości systemów SCADA, warto odwołać się do konkretnego przykładu – firmy YourCoffee, która dzięki implementacji platformy SCADA w połączeniu z interfejsami API RESTful i platformą automatyki opartą na sterownikach PAC (Programmable Automation Controller) zintegrowała swój sklep internetowy Shopify z zakładem produkcyjnym. Wdrożone przez ESM Australia rozwiązanie stanowi nowoczesne narzędzie Przemysłu 4.0, umożliwiające połączenie, ewaluację, systematyzację i sterowanie informacjami i procesami wytwórczymi, a tym samym osiągnięcie zakładanych celów produkcyjnych.

Klienci YourCoffee mogą teraz zamawiać indywidualnie przygotowywane mieszanki kawy, a także wybierać je względem wielkości opakowania, typu i etykiety. Wywołując usługę sieciową, system SCADA pozyskuje i zbiera dane JSON zwracane z aplikacji Shopify. Umożliwia to podział zamówień na obiekty bazujące na produktach, a następnie tworzenie zestawień takich samych produktów z różnych zamówień, aby w ten sposób zoptymalizować przebieg procesów produkcyjnych i zminimalizować czas przezbrojenia maszyn.

Aby w pełni wykorzystać możliwości oprogramowania SCADA, należy zidentyfikować wyzwania, a następnie zbudować rozwiązanie pozwalające sprostać tym wyzwaniom i osiągnąć konkretną wartość dodaną. Wykorzystane w ten sposób nowe technologie pozwalają wypracować większą wartość z poszczególnych procesów i zapewniają lepszy dostęp do danych w całym przedsiębiorstwie. 


Travis Cox pełni funkcję dyrektora ds. strategii sprzedaży w firmie Inductive Automation.