System XTran wraz z oprogramowaniem TXCare

Jest to rewolucyjny system wielousługowych sieci szkieletowych zaprojektowany do zastosowań w przemyśle ze szczególnym wskazaniem do stosowania w sieciach infrastruktury krytycznej. Następca systemów klasy TDM, np. rozwiązań SDH. XTran oferuje lepsze parametry przepustowości oraz obsługę praktycznie wszystkich protokołów przemysłowych przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa.

Do sieci szkieletowej zbudowanego na platformie XTran można dołączyć każdą, dowolną sieć która może się komunikować poprzez szkielety z innymi sieciami za pośrednictwem najróżniejszych mediów (interfejsów) zachowując pełną zdolność przesyłania wszelkiego typu informacji (dane, dźwięk, wideo, protokoły przemysłowe) przy jednoczesnym wsparciu zaawansowanego zarządzania pasmem transmisji. System jest dedykowany do budowy szkieletu dla rozległych sieci przemysłowych.

Przykłady obszarów zastosowania: sieć spinająca obiekty przemysłowe na rozległym obszarze zajmowanym przez przedsiębiorstwo, np. obiekty i procesy w hutach, elektrowniach, obiekty składające się na system sterowania ruchem kolejowym, szkielet sieci wydzielonej spinającej obiekty energetyczne z centrami sterowania, sieć wydzielona do komunikacji układów sterowania i automatyki z elementami wykonawczymi w przedsiębiorstwach wodociągowych. Wydzielona sieć szkieletowa jako wspólna, bezpieczna platforma sterowania układami automatyki na lotniskach itp.

TXCare jest to integralna część systemu XTran ? oprogramowanie użyutkownika służące do zarządzania, konfiguracji i utrzymania sieci XTran. Interfejs użytkownika TXCare jest zbudowany w sposób niezwykle nowoczesny i przyjazny. Obsługa systemu dzięki TXCare jest niezwykle intuicyjna a przy tym precyzyjna i szybka. Graficzne wizualizacje kluczowych funkcjonalności jak np. zarządzanie pasmem transmisji dają natychmiastowe i doskonale zrozumiałe informacje wspomagające służby utrzymania sieci oraz jej administratorów w ich codziennej pracy.

System został wprowadzony do oferty Tekniska Polska w roku 2018 i po wielu analizach funkcjonalnych jest wdrażany w jednym z największych polskich przedsiębiorstw przez jednego z najbardziej liczących się integratorów.