Sukcesywna ekspansja różnych odmian Ethernetu przemysłowego

    Zbigniew Piątek, prezes zarządu, Beckhoff Automation
    Sukcesywna ekspansja różnych odmian Ethernetu przemysłowego
    Rynek protokołów komunikacyjnych w Polsce odzwierciedla dość dobrze tendencje w tym obszarze na rynku europejskim czy światowym. Nadal popularne są miejscowe sieci komunikacyjne typu fieldbus. Od kilku lat możemy jednak zaobserwować sukcesywną ekspansję rynku przez różne odmiany Ethernetu przemysłowego. Głównymi czynnikami, które zadecydowały o wyborze Ethernetu do wykorzystania w instalacjach przemysłowych są: jego kompatybilność, efektywność, uniwersalność i elastyczność konfiguracji oraz minimalizacja kosztów. Ciągła migracja rynku automatyki w kierunku IT była dodatkowym katalizatorem wykorzystania sieci tego typu w systemach sterowania. Oczywiście mówimy tu o rozwiązaniach transmisji z pełnym determinizmem czasowym przesyłanych danych (real time). Dodatkowe kryteria, które muszą być spełnione to: praca w trudnych warunkach, duża odporność elektromagnetyczna, możliwość komunikacji w sieciach rozległych oraz zapewnienie redundancji.
    Kolejny krok w rozwoju protokołów komunikacyjnych to, moim zdaniem, pełna integracja poziomu transmisji pomiędzy stacjami z poziomem sygnałów obiektowych. Chodzi o likwidację drugiego wąskiego gardła systemów automatyki, jakie stanowią dziś szeregowe magistrale I/O. Niektóre standardy komunikacyjne, jak EtherCAT, zapewniają już dziś wspólną platformę transmisji danych na poziomie węzłów sieci oraz sygnałów obiektowych We/Wy w poszczególnych stacjach.