Strażnik serwerowni

Rys.1. Szafy ze elementami automatyki lub informatyki to codzienność wielu gałęzi przemysłu. W każdym wypadku można przeprowadzić szybką modernizację i dołożyć moduł IM12-CCM zapewniając tym samym odpowiedni poziom bezpieczeństwa IT

Moduł IM12-CCM to urządzenie monitorujące warunki klimatyczne w szafach – niezależnie od tego czy mówimy o typowych aplikacjach przemysłowych czy też np. o infrastrukturze IT.

W ostatnim czasie w wielu krajach następują zmiany prawne mające na celu znaczne podniesienie bezpieczeństwa systemów IT. I nie chodzi tu tylko ściśle o sam sektor IT, ale także o infrastrukturę i strategiczne instalacje, których awarie lub narażenie na niepożądane działania osób trzecich mogą mieć daleko idące w skutkach konsekwencje dla ekonomii, państwa czy społeczeństwa: energetyka, telekomunikacja, ujęcia wody pitnej, ochrona zdrowia, przemysł spożywczy czy wreszcie bankowość. Wszystkie z wymienionych tutaj sektorów zostały zobligowane (lub w najbliższym czasie zostaną) do opracowania koncepcji bezpieczeństwa ich systemów IT. Istotnym elementem tej koncepcji jest ochrona przed bezpośrednim dostępem osób nieupoważnionych do szaf elektrycznych będących częściami systemów sterowania bądź przechowywania i wymiany danych cyfrowych.

Ochrona przed działaniami osób nieupoważnionych – to właśnie tu moduły serii CCM pokazują swoje zalety. Każda szafka elektryczna zawierająca jakąkolwiek aparaturę będącą częścią krytycznej infrastruktury jest w jakimś stopniu narażona na niepożądane manipulacje osób do tego nieuprawnionych, które uzyskując dostęp do poziomu sterowania mogą coś zmienić w algorytmie działania lub na przykład wyłączyć system bezpieczeństwa. Moduły CCM niezawodnie monitorują stan zamknięcia drzwi szafy informując o nieautoryzowanym jej otwarciu.

Oprócz modułu IMX12-CCM wprowadzonego do oferty ponad rok temu a przeznaczonego do zabudowy w szafkach obiektowych w strefach zagrożenia wybuchem, od niedawna dostępny jest też wariant IM12-CCM do instalacji w strefach bezpiecznych. Dzięki bardzo wąskiej obudowie moduły zajmują niewiele miejsca, więc praktycznie zmieszczą się do niemal każdej szafki bez istotnych jej przeróbek czy konieczności wymiany na większą. Uruchomienie i integracja z istniejącym systemem są niezwykle proste a wyjścia stykowe są wystarczające do alarmowania o niepożądanym dostępie.

Oczywiście pewien poziom bezpieczeństwa można osiągnąć stosując powszechnie znane rozwiązania jak choćby zaopatrzenie szafki w zamek patentowy czy czujniki zbliżeniowe. Te rozwiązania nie spełniają jednak wysokich standardów bezpieczeństwa, bo łatwo je złamać czy oszukać. W zwykłych zamkach nie mamy na przykład możliwości zdalnego monitorowania otwarcia drzwi.

Moduł IM12-CCM w szczególności wpisuje się w wymagania sektora IT. Urządzenie nie tylko mierzy dystans do drzwi szafki, ale także ma możliwość podpięcia zewnętrznych czujników kontaktronowych sygnalizujących domknięcie drzwi co daje dodatkowe zabezpieczenie i ogranicza możliwości niekontrolowanego dostępu. Oprócz kontroli dostępu obie wersje urządzenia (Ex i non-Ex) posiadają wbudowane czujniki temperatury i wilgotności z możliwością swobodnego ustawiania progów alarmowych, których przekroczenie sygnalizowane jest przez wbudowane przekaźniki wyjściowe.

Dla większych szaf jeden pomiar miejscowy może być niewystarczający, dlatego też IM12-CCM daje możliwość spięcia dwóch urządzeń w trybie master-slave i monitorowania większego obszaru wewnątrz większej powierzchni drzwi.

Dodatkową, użyteczna funkcja jest rejestracja danych. Urządzenia mają wbudowany bufor pamięci do zapisywania monitorowanych danych ze stemplem czasowym (pojemność pamięci na około 2 lata). Moduły są programowane poprzez interfejs IO-link. Dzięki niemu jest zatem też możliwe stałe czytanie danych i zachowywanie ich w pamięci systemu nadrzędnego.

Rys. 2. Dostępny od roku w ofercie firmy Turck moduł IMX12-CCM dostępny jest w wersji Ex

Wykrywanie niewielkich zmian

Ochrona przed wilgocią zapewniana przez szafy sterownicze z czasem się pogarsza. Przyczyną może być zużycie gumowych uszczelek, awaria systemu wentylacji lub zwykłe zaniedbanie. Często zmiana warunków panujących wewnątrz szafy odbywa się stopniowo w długim okresie czasu. Moduł IM12-CCM kontrolujący warunki wewnętrzne jest w stanie monitorować niewielkie zmiany zachodzące w otoczeniu i alarmować w chwili przekroczenia dopuszczalnych wartości progowych.

W SKRÓCIE

Moduł IM12-CCM firmy Turck dedykowany jest do kontroli warunków panujących wewnątrz szafy sterowniczej, w tym: temperatury, wilgotności oraz poprawnego zamknięcia drzwi szafy. Urządzenie może zostać w prosty sposób dodane do istniejącej instalacji zwiększając jej ochronę przed niepożądaną manipulacją. Dzięki temu moduł jest przydatny również do zwiększenia bezpieczeństwa systemów IT zgodnie z istniejącymi wymaganiami prawnymi.


Źródło: Turck