Sterowniki przemysłowe


Z przeprowadzonej przez Control Engineering ankiety „Sterowniki programowalne – sprzęt i oprogramowanie” wynika pięć kluczowych wniosków na temat oczekiwań użytkowników końcowych odnośnie sposobu nabywania lub dokonywania przez nich specyfikacji tych sterowników.

1️⃣ Wykorzystywanie sterowników przemysłowych – sprzętowych i programowych. Sterowniki programowalne w postaci sprzętu lub oprogramowania są najczęściej wykorzystywane w produkcji ciągłej (24% wskazań), produkcji dyskretnej lub ciągłej (23% wskazań) lub produkcji ciągłej i wsadowej (20% wskazań).

2️⃣ Aplikacje. 63% użytkowników końcowych już wykorzystuje sterowniki przemysłowe do pomocy w realizacji zadań zdalnych. Z kolei 54% stosuje te produkty w utrzymaniu ruchu, a 25% jako mobilne interfejsy do alarmowania.


użytkowników końcowych jest związana z istniejącymi umowami dotyczącymi nabywania lub standardami firmy przy nabywaniu oprogramowania albo sprzętu HMI/SCADA. Źródło: ankieta „Oprogramowanie i sprzęt HMI”, Control Engineering 2018 r.


10 091 USD Tyle wynosi przeciętne wynagrodzenie niestanowiące pensji (bonusy, udział w zyskach itd.), otrzymywane przez użytkowników końcowych w 2017 r. Źródło: ankieta „Kariera i wynagrodzenia”, Control Engineering 2018 r.


75% sterowników przemysłowych należących do użytkowników końcowych wykorzystuje protokół komunikacyjny 4-20 mA/0-10 V DC. Źródło: ankieta „Sterowniki programowalne”, Control Engineering 2018 r.


71% użytkowników końcowych jest zgodnych co do tego, że dokładne pozycjonowanie jest bardzo ważne przy ocenie serwonapędów i/lub silników krokowych. Źródło: ankieta „Napędy silnikowe”, Control Engineering 2017 r.


3️⃣ Uzasadnienia zakupu. Najczęstsze sytuacje, w których użytkownicy końcowi nabywają nowy sterownik przemysłowy w postaci oprogramowania i/lub sprzętu, to: modernizacja automatyki (68%), nowa instalacja (53%) oraz modernizacja działów operacyjnych/inżynieryjnych (40%).

4️⃣ Cyberbezpieczeństwo. 71% respondentów podało, że ich firmy ograniczają dostęp do sterowników, dążąc do zabezpieczania tych urządzeń. Jak podaje 55% ankietowanych, w ich firmach rozszerzono procedury zabezpieczania za pomocą haseł.

5️⃣ Perspektywy na przyszłość. 82% użytkowników końcowych oczekuje zakupu sprzętu lub oprogramowania do sterownika przemysłowego w ciągu następnych 12 miesięcy. W tym okresie użytkownicy końcowi oczekują używania/nabycia przeciętnie 21 sterowników przemysłowych.

Respondenci oszacowali, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy ich firma wydała przeciętnie 184 000 USD na sterowniki przemysłowe w postaci oprogramowania i sprzętu, co stanowi wzrost o 17% w porównaniu z rokiem wcześniejszym.

Amanda Pelliciione jest dyrektorem ds. badań w CFE Media.