Siemens przejmuje czeskiego lidera sterowania niskonapięciowego

Siemens Automation and Drives (A&D) podpisał umowę o przejęciu pakietu większościowego akcji OEZ w Letohrad w Czechach.

OEZ jest lokalnym liderem sterowania niskonapięciowego oraz technologii z zakresu instalacji elektrycznych w Czechach i na Słowacji. Firma jest obecna również w Rosji, Polsce i na Ukrainie. Zatrudniając 1 300 pracowników, OEZ osiąga sprzedaż na poziomie 41 milionów euro rocznie. Obie strony postanowiły zachować szczegóły umowy w tajemnicy i przedstawiły ją do zaaprobowania odpowiednim władzom.

? To jest ważny krok dla Siemensa, pozwalający mu umocnić swoją pozycję na rynkach Europy Wschodniej. W przyszłości, będziemy dzięki temu mogli oferować naszym klientom całe spektrum produktów z zakresu niskiego, średniego i wysokiego napięcia. Przejmując dobrze prosperującego dostawcę, Siemens stanie się liderem na rynku czeskim i słowackim, a mające swoją markę produkty OEZ staną się cennym elementem oferty firmy ? wyjaśnił Rudolf Martin Siegers z Siemens A&D.

Wschodnioeuropejski rynek rozdzielnic i systemów ochrony był, jak dotąd, otwarty głównie na produkty niższej i średniej wydajności. Jednakże rozwój technologiczny wkrótce zwiększy zapotrzebowanie na produkty o wysokiej wydajności.

? Zamierzamy połączyć istniejące już rynki i klientów OEZ z know-how Siemensa w zakresie produktów z górnej półki. Planujemy pozostawić markę OEZ wzbogaconą o produkty z oferty Siemensa. W dodatku, dzięki tej fuzji OEZ ma szansę na dalszy rozwój, co umożliwia potencjał swego nowego właściciela ? powiedział Godehardt Schneider z jednostki Electrical Installation Technology w A&D.

Źródło: automatyka.pl