Siemens i KUKA zapowiadają współpracę

Firma Siemens-Division Drive Technologies oraz KUKA Roboter GmbH podczas wystawy EMO w Hanowerze zapowiedziały daleko idącą kooperację. Współpraca koncentrować się będzie na integracji robotów KUKA z rozwiązaniami firmy Siemens w zakresie układów sterowania obrabiarek CNC. „To wspólne podejście prowadzi do umocnienia koncepcji zintegrowanej produkcji i umożliwia obydwu przedsiębiorstwom pozyskanie nowych rynków między innymi poprzez ścisłe powiązanie procesów obróbki materiałów z czynnościami załadowywania obrabiarek“, twierdzi Manfred Gundel, prezes KUKA Roboter GmbH. „Układy sterowania numerycznego produkowane przez firmę Siemens oraz układy sterowania robotów KUKA są doskonale predestynowane do zintegrowania technologii robotów przemysłowych z technologią sterowania numerycznego. Dzięki zapowiadanej kooperacji możliwe będzie pogłębienie naszej wieloletniej współpracy i wdrożenie inteligentnych rozwiązań w zakresie automatyzacji w myśl idei Industry 4.0 – czwartej rewolucji przemysłowej, co odbędzie się z korzyścią dla obydwu partnerów i zapewni rozwój naszych przedsiębiorstw“, dodaje dr Robert Neuhauser, prezes Business Unit Motion Control Systems w firmie Siemens.

W dużym stopniu elastyczna i w pełni zautomatyzowana produkcja wymaga obecnie kompleksowego zintegrowania robotów ze zautomatyzowanym środowiskiem produkcji. Ze względu na coraz to nowe wymagania oraz postęp technologiczny coraz ściślej łączą się tutaj ze sobą obszary zastosowań dla robotów i obrabiarek.  Stwarza to dogodne warunki do umocnienia współpracy pomiędzy firmą Siemens a KUKA na polu automatyzacji z wykorzystaniem robotów.  Celem jest jeszcze efektywniejsza obsługa tych branż przemysłu, w których stawiane są wysokie wymagania co do automatyzacji systemów załadunkowych i obróbki. Poprzez wspólny rozwój klient ma do dyspozycji nowe produkty i rozwiązania, optymalnie dopasowane do siebie na przestrzeni całego cyklu technologicznego, począwszy od konstrukcji poprzez symulację produkcji, a skończywszy na procesach inżynieryjnych i płaszczyźnie warsztatowej. Obydwa przedsiębiorstwa ustaliły ponadto włączenie do wspólnego obszaru działania także przyszłych aspektów automatyzacji i robotyzacji na miarę epoki Industry 4.0.