Siemens aktualizuje rozwiązania do symulacji z rodziny Simcenter

Siemens Digital Industries Software informuje o najnowszej wersji oprogramowania do symulacji komputerowej z rodziny Simcenter?. Te systemowe rozwiązania symulacyjne, będące częścią pakietu Simcenter? portfolio, wspierają inżynierów w szybkim i sprawnym projektowaniu cyfrowych bliźniaków produktów przed powstaniem fizycznego prototypu. Proces ten pozwala na optymalne zestawienie i zasymulowanie działania układów mechanicznych, hydraulicznych, pneumatycznych, cieplnych, elektrycznych i elektronicznych. Dzięki nowej aktualizacji rozwiązania symulacyjne Simcenter staną się jeszcze bardziej elastyczne w konfiguracji i łatwiejsze w użyciu. Simcenter stanowi część portfolio Xcelerator, czyli zintegrowanej platformy usług, oprogramowania i projektowania aplikacji.

Wraz z najnowszą wersją pakietu oprogramowania Simcenter, każde z jego narzędzi zyskało nową aktualizację, która zapewnia wyższy poziom innowacyjności, rozszerza możliwości współpracy i podnosi produktywność w celu zaspokojenia szybko zmieniających się potrzeb klientów i rynku.

  • Oprogramowanie Simcenter? Amesim? zapewnia teraz większą dokładność i szybkość konfiguracji, pomiarów i uzyskiwania wyników symulacji. Na przykład ulepszenia narzędzia do symulacji osiągów turbiny gazowej w Simcenter Amesim pomagają skrócić czas konfiguracji modelu nawet o współczynnik 100, co stanowi dodatkową wartość w aspekcie innowacji.
  • Nowa instalacja typu side-by-side umożliwia użytkownikom uruchamianie różnych wersji narzędzia Simcenter? Flomaster? na tym samym kliencie, co przekłada się na lepszą współpracę i wydajność. Użytkownicy mogą teraz uruchamiać nowe projekty, korzystając z możliwości najnowszej wersji, zarazem zachowując zatwierdzone wersje starszych projektów.
  • Nowa wersja narzędzia Simcenter? System Analyst umożliwia automatyzację konfiguracji modeli. Za pomocą kilku kliknięć użytkownicy mogą skonfigurować i sparametryzować dany model w panelu zadań.
  • Narzędzie Simcenter? System Architect usprawnia pracę użytkownika dzięki rozszerzeniu liczby dostępnych atrybutów szablonów symulacyjnych i modeli przyrządowych.
  • Nowa wersja Simcenter? Webapp Server będzie od teraz obsługiwać makiety funkcjonalne (FMU) wraz z natywnymi modelami Simcenter Amesim. Z myślą o współsymulacji projektant modelu może samodzielne wygenerować FMU 2.0 w swoim narzędziu i przesłać je na Simcenter Webapp Server.
  • Narzędzie Simcenter Sysdm? może od teraz integrować się z Simcenter System Analyst w celu zapewnienia identyfikowalności i spójności zasobów współdzielonych przez architektów symulacji, ekspertów dziedzinowych i inżynierów projektów.

Dodatkowe informacje dotyczące rozwiązań do symulacji komputerowej Simcenter można znaleźć tutaj.


Siemens