Serwonapędy – ich obecny podział i możliwości

Serwonapęd, który ma podstawowe trzy tryby pracy: sterowanie momentem, prędkością i pozycją – przestaje być wystarczający.
Dekadę temu większość parametrów w serwonapędach ustawiana była za pomocą klawiatury lub prostego oprogramowania. Położono nacisk na rozwój aplikacji, która miała ułatwić prace związane z ustawianiem maszyny, dostosowaniem silnika do obciążenia oraz z diagnozą pojawiających się błędów. Kolejny etap to dodatkowe funkcje komunikacyjne, które umożliwiły „odpytanie” napędów o ich parametry. Następnym wyzwaniem było udostępnienie wprowadzania parametrów ruchu do napędów. Chodziło o możliwość sterowania nawet kilkoma osiami w czasie rzeczywistym. Nie wystarczał tutaj już Modbus czy Ethernet. Pojawił się wtedy Ethernet Powerlink, a także konkurencyjny EtherCAT. Zaczęły też powstawać napędy, które użytkownik może programować w językach wysokiego poziomu. Pojawiła się możliwość wykorzystywania ActiveX do tworzenia własnego oprogramowania w celu sterowania maszyną z poziomu PC.
W artykule została opisana rodzina napędów MicroFlex firmy ABB (BALDOR). Na jej podstawie widać, w jakim kierunku zmierza dział automatyki, jakim są serwonapędy. Urządzenia są programowane za pomocą bezpłatnego narzędzia Workbench. Oprogramowanie zapewnia ustawienie napędu do obciążenia, a także odczytanie parametrów podczas pracy silnika, ich modyfikację oraz nakładanie filtrów w razie potrzeby. W przypadku napędów, które są programowalne w języku MINT – to Workbench jest narzędziem, w którym napisany kod źródłowy można sprawdzić debuggerem. Rozbudowana pomoc dla programu oraz zawarte tam przykłady zarówno dla języka MINT, jak i dla innych języków wysokiego poziomu, np. VB, C++, zapewniają sprawne napisanie wizualizacji dla PC z użyciem ActiveX.
MicroFlex
Cechą charakterystyczną napędu MicroFlex jest prosty sposób kontroli. Odbywa się ona przez sterownik ruchu (np. NextMove) czy PLC za pomocą sygnałów analogowych lub cyfrowych w zależności od wybranego trybu pracy (prędkość, moment, pozycja). Zarządzanie ruchem należy wyłącznie do nadrzędnego sterownika. Napęd zyskał popularność dzięki intuicyjnemu w obsłudze oprogramowaniu Workbench.
MicroFlex seria e100 wyposażony jest w uniwersalne sprzężenie zwrotne. Dodatkowo ma możliwość konfiguracji przez sieć Ethernet. Dzięki protokołowi Ethernet Powerlink stał się napędem pracującym w czasie rzeczywistym, używając właśnie tej warstwy fizycznej do wymiany danych ze sterownikiem. Dodatkowo MicroFlex z serii e100 można programować z wykorzystaniem języka MINT.
MicroFlex seria e150
NAGRODA „WYBÓR INŻYNIERÓW 2013 – INNOWACJE” W KATEGORII „SERWONAPĘDY” W KONKURSIE CONTROL ENGINEERING
MicroFlex seria e150 został nagrodzony spośród 100 nominowanych produktów pochodzących z 60 firm. Zwycięstwo w swojej kategorii zawdzięcza innowacyjnym rozwiązaniom, jakie zostały wprowadzone od strony sprzętowej i firmware’u. Uniwersalne sprzężenie zwrotne, wbudowany EtherCAT, Modbus/TCP, EtherNet/IP oraz programowanie w języku MINT sprawiają, że napędy te mogą pracować nie tylko jako część zestawu wykonująca wyłącznie polecenia, ale również jako niezależne urządzenia. Dzięki temu mogą też odciążać sterownik nadrzędny poprzez przejęcie części jego zadań (rozproszone sterowanie ruchem). Napęd spełnia wymogi dyrektywy unijnej IEC 61800-5-2 SIL 3 PLe.
Firma Multiprojekt jako dystrybutor ABB (BALDOR) oferuje opisane serwonapędy oraz sterowniki ruchu. Posiadając doświadczenie w sprzedaży i wsparciu technicznym tych urządzeń, oferuje bezpłatne szkolenia dla firm.
Krzysztof Gołąb
Multiprojekt
ul. Fabryczna 20a
31-553 Kraków
tel. 12 413 90 58
faks 12 376 48 94www.multiprojekt.pl