Schneider Electric: Initi@tive 2008

    Podczas konferencji Initi@tive 2008 skierowanej do partnerów Schneidera, koncentrowano się na takich zagadnieniach, jak: budynki publiczne i prywatne, sieci i centra danych, energia i infrastruktura energetyczna, wydajność energetyczna, automatyka oraz poprawa wydajności systemów elektrycznych.

    Christian Wiest, wiceprezes Schneidera, szczególnie mocno podkreślał działania firmy zmierzające do redukcji emisji dwutlenku węgla, przy wciąż odnotowywanym wzroście zapotrzebowania na energię elektryczną oraz inne surowce energetyczne – ropę i gaz. Podczas większości spotkań seminaryjnych, szczególną uwagę uczestników zwracano na kwestie dotyczące oszczędności energii i metod jej pozyskiwania z niekonwencjonalnych źródeł. Omawiano poprawę wydajności urządzeń oraz zwiększenie niezawodności i pewności komunikacji danych w systemach sterowania i teleinformatycznych, zwłaszcza w środowisku przemysłowym. Ten ostatni problem ma istotne znaczenie w zapewnieniu skutecznego monitoringu procesów produkcyjnych i przetwórczych oraz niezawodnym sterowaniu urządzeniami.

    Na konferencji poruszono też kwestię systemów bezpieczeństwa, coraz częściej zintegrowanych z magistralowymi lub sieciowymi systemami sterowania. Mówiono poza o tym o możliwościach zastosowania nowoczesnych układów sterowania w automatyzacji i zarządzaniu budynkami użyteczności publicznej oraz domami prywatnymi. Specjaliści Schneidera przedstawili między innymi koncepcję energooszczędnego układu sterowania oświetleniem (które w budynkach pochłania najwięcej energii elektrycznej) oraz ideę systemów zarządzania wszystkimi odbiornikami w budynkach. Z kolei w panelu poświęconym rozwiązaniom sieciowym w układach sterowania, omówiono pokrótce dotychczasowe standardy sieciowe wykorzystywane w aplikacjach Schneidera i nie tylko. Podkreślano coraz większą popularność – wręcz dążenie ku dominacji – standardu Ethernet, również w zastosowaniach przemysłowych.

    Schneider Electric od kilkunastu już lat organizuje międzynarodowe spotkania dla swoich klientów i partnerów handlowych oraz przedstawicieli mediów branżowych z całego świata. Mają na celu zaprezentowanie najnowszych osiągnięć technologicznych firmy. W tym roku Konferencja Initi@tive 2008 zorganizowana została w tureckim mieście Antalia. Zgromadziła około 3000 uczestników. Na potrzeby zjazdu przygotowano ogółem 96 stanowisk informacyjnych o dostępnych technologiach i urządzeniach, dwa centra pokazowe, a w nich 15 prezentacji działania urządzeń elektrycznych i automatyki. Zorganizowano poza tym  ponad 70 seminariów.

    Andrzej Ożadowicz