Rośnie świadomość niekorzystnego wpływu pandemii na prowadzenie biznesu

Żródło: Pixabay

Praca z domowego zacisza? Tak, ale nie w sektorze produkcyjnym.

W ankiecie przeprowadzonej w dniach 20?25 marca przez firmę CFE Media & Technology niemal trzech na czterech respondentów przyznało, że ich przedsiębiorstwo ucierpiało na skutek epidemii koronawirusa. Odpowiedzi twierdzącej udzieliło 74% ankietowanych ? o połowę więcej niż tydzień wcześniej, przy czym udział tych, którzy ocenili ów negatywny wpływ jako ?duży? wzrósł z 13% odnotowanych w poprzednim badaniu (10?19 marca) do 35%. Niemal podwojeniu (z 9 do 17%) uległa również liczba osób, które doświadczyły negatywnego wpływu Covid-19 na ich łańcuchy dostaw.

W walce z wirusem

Działania firm na rzecz ograniczenia liczby zarażeń koncentrowały się głównie na ograniczeniu podróżowania (80%), zachęcaniu personelu do podjęcia pracy zdalnej (56%), opracowywaniu awaryjnych planów działania z uwzględnieniem możliwości ich zmiany w niedalekim terminie (57%) oraz wykluczeniu możliwości podróżowania. W tym ostatnim przypadku udział respondentów, którzy zaznaczyli tę odpowiedź, wzrósł z 35 do 45%.

Na kolejnych pozycjach znalazły się:

  • przesunięcie w czasie lub rezygnacja z zatrudniania nowych pracowników,
  • nakaz pracy z domu (stosowany wobec tych, którzy mają możliwość wykonywania swoich obowiązków zdalnie),
  • przesunięcie w czasie lub rezygnacja z inwestycji,
  • dywersyfikacja łańcucha dostaw, np. przez poszukiwanie dodatkowych dostawców,
  • zwiększenie mocy produkcyjnych w celu zniwelowania skutków przerwania łańcuchów dostaw,
  • zwiększenie produkcji kluczowych wyrobów w celu zaspokojenia zwiększonego popytu.
Odsetek osób odczuwających negatywny wpływ epidemii koronawirusa na ciągłość łańcucha dostaw wzrósł w ciągu tygodnia niemal dwukrotnie.

Nie każdy może pracować z domu

Na pytanie o to, czy i w jakim zakresie mogą pracować z domu, jedynie nieliczni respondenci odpowiedzieli, że w ich przypadku nie ma takiej możliwości. Niemal połowa (47%) stwierdziła, że jest w stanie wykonywać kluczowe zadania zdalnie, zaś tylko 24% było zdania, że jest to niewykonalne. Stosunkowo duża grupa (29%) nie była pewna, czy w ich przypadku praca zdalna przyniesie spodziewane efekty lub uważała, że jest w stanie w ten sposób realizować tylko część swoich głównych obowiązków zawodowych.

Aż 53% respondentów przyznało, że ich firmy mają trudności z zapewnieniem ciągłości łańcuchów dostaw. Liczba ankietowanych, którzy określili owe trudności jako poważne, w ciągu tygodnia niemal się podwoiła ? z 9% w poprzednim badaniu do 17% w obecnym.

Ankietowani byli zgodni, że aby w przyszłości uniknąć podobnych sytuacji, konieczne są zdecydowane działania rządu zmierzające w trzech komplementarnych kierunkach:

  • tworzenia zachęt do przenoszenia kluczowych gałęzi produkcji z powrotem do kraju,
  • inwestowania w badania i rozwój w celu przyspieszenia opracowywania szczepionki i zwiększenia dostępności testów,
  • intensywniejszego wspierania automatyzacji produkcji wszędzie tam, gdzie może być ona realizowana z minimalnym udziałem operatora.

Porady ankietowanych

Na koniec respondenci zostali poproszeni o udzielenie odpowiedzi na kilka pytań otwartych, w tym na pytanie, jakie działania podjęła ich firma, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa na terenie zakładu. Wśród najczęściej udzielanych odpowiedzi pojawiły się codzienne wiadomości e-mailowe z przypomnieniem o zasadach ochrony zdrowia stosowanych w firmie i wytycznych organów państwowych, a także zalecanie pracy z domu (w przypadku, gdy pracownik mógł wykonywać swoje obowiązki zdalnie). Część ankietowanych wymieniła też obowiązek przejścia procesu dezynfekcji przed wejściem do obiektu, a także konieczność pozostania w domu przez 14 dni po powrocie z podróży.

Wyniki ankiety wyraźnie pokazały, że procesów produkcyjnych nie sposób zdigitalizować. Na pytanie, które kluczowe zadania w firmie najtrudniej jest wykonywać z innej lokalizacji, respondenci odpowiedzieli jednoznacznie: ?wszystkie związane z produkcją?. Zaś jeden z ankietowanych ze szczegółami opisał ich zakres, wymieniając testowanie, akwizycję danych, prace serwisowe u klienta, instalację, wysyłanie i odbiór towaru, inwentaryzację oraz kontrolę jakości.

Odpowiedzi na pytania otwarte dotyczące rządowych strategii walki z epidemią z grubsza pokrywały się z tymi, których respondenci udzielili na pytanie zamknięte. Najczęściej rekomendowali relokację produkcji do kraju, aby ograniczyć zależność od globalnych łańcuchów dostaw.


CFE Media