Rockwell przejmuje Incuity Software

Przejęcie ma być kamieniem milowym w poszerzaniu pakietu oprogramowania FactoryTalk. Aplikacje Incuity dostarczają w czasie rzeczywistym informacje potrzebne przy podejmowaniu decyzji dotyczących usprawnienia operacji i ograniczenia strat w produkcji. Najnowsze oprogramowanie Incuity- EMI 2.6 integruje całkiem różne źródła informacji o produkcji i innych systemach korporacyjnych. Zapewnia wgląd w wyniki firmy i główne wskaźniki łącząc dane operacyjne z systemami planowania zasobów przedsiębiorstwa i innymi aplikacjami IT. IncuityEMI koegzystuje z istniejącymi systemami kontroli. Przedstawia obraz działalności produkcyjnej firmy za pośrednictwem przeglądarki internetowej i programów pakietu Microsoft Office. Stanowi podstawę dla wielu narzędzi analitycznych, takich jak: działające w czasie rzeczywistym panele nawigacyjne dla kierownictwa, zautomatyzowane raporty produkcyjne, monitoring i alerty kluczowych wskaźników efektywności, analiza i raporty na temat przestojów oraz weryfikacja i optymalizacja procesów.