Robotyzacja to też wdrażanie nowych technologii

    Bartłomiej Ścibisz, Key Account Manager w firmie IPG Photonics

    Dynamicznie rosnący rynek robotyzacji w Polsce sprzyja wdrażaniu nowoczesnych technologii łączenia i obróbki materiałów z wykorzystaniem technologii laserowych. Rosnący stopień robotyzacji procesów produkcyjnych i stale zwiększające się wymogi jakościowe wraz z ciągłym naciskiem na redukcję kosztów wytwarzania sprzyjają wdrażaniu innowacyjnych systemów nadzoru jakości produkcji. Istotnym wyzwaniem, przy dużym stopniu zrobotyzowania produkcji, stała się kontrola jakości bardzo dużej ilości wyprodukowanych wyrobów w krótkim czasie. Ograniczenia w możliwości wykonywania 100% kontroli połączeń spawanych na stanowiskach zrobotyzowanych w czasie rzeczywistym powodują zaangażowanie dużych zasobów czasowych i finansowych na kontrolę jakości detali po procesie spawania z zastosowaniem badań nieniszczących i niszczących. Z tego względu rozwijającym się standardem w robotyzacji staje się stosowanie systemów kontroli jakości spawania, które rejestrują i przekazują dane w czasie rzeczywistym dla każdego detalu: przed, w trakcie oraz po procesie spawania. W przypadku wystąpienia problemów jakościowych i niezgodności spawalniczych system alarmuje operatorów i system produkcji o konieczności podjęcia działań naprawczych, zapewniając szybkie wznowienie normalnej pracy i wysyłkę tylko prawidłowo wyprodukowanych komponentów do klientów końcowych. Badania nieniszczące spoin w czasie rzeczywistym pozwalają znacząco ograniczyć koszty oraz czas związany z wykonywaniem tradycyjnych badań kontroli jakości, a co za tym idzie, skrócić czas zwrotu inwestycji w spawalnicze stanowisko zrobotyzowane.